دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2016-05-20

عنوان : ( اعتبارسنجی برخی از روش های پیش بینی عمق تعادل حفره آبشستگی )

نویسندگان: جعفر مهرآبادی , بیژن قهرمان , کاظم اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در آزمایش، عمق تعادل آبشستگی به دست آمد و با مقادیر گزارش شده در مقالات مقایسه گردید.

کلمات کلیدی

, آبشستگی, عمق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062573,
author = {مهرآبادی, جعفر and قهرمان, بیژن and اسماعیلی, کاظم},
title = {اعتبارسنجی برخی از روش های پیش بینی عمق تعادل حفره آبشستگی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آبشستگی، عمق تعادل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اعتبارسنجی برخی از روش های پیش بینی عمق تعادل حفره آبشستگی
%A مهرآبادی, جعفر
%A قهرمان, بیژن
%A اسماعیلی, کاظم
%J دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2016

[Download]