زراعت و فناوری زعفران, سال (2017-5)

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بوم‌نظام‌های تولید زعفران در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزش گذاری خدمات بوم نظام ها، مطلوب ترین راهکار برای جلب توجه جامعه و سیاست گزاران و تلاش در جهت حفظ و ارتقاء آن ها می باشد. این مطالعه با هدف برآورد ارزش اقتصادی خدمات و تبعات زیست محیطی روش های مدیریت در مزارع زعفران استان خراسان رضوی در سال 1394 انجام شد. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ها در 75 مزرعه زعفران استخراج گردید. ارزش شش نوع از خدمات اکوسیستمی این مزارع (همچون تولید اکسیژن، تولید غذا، تنوع زیستی و خدمات فرهنگی) و دو مورد از تبعات منفی (شامل تولید گازهای گلخانه ای و جریان نیتروژن و فسفر) بر اساس بهای دلار (معادل ریالی ارزش دلار در سال 2014 میلادی) برآورد گردید. نتایج نشان داد که میانگین این خدمات به ترتیب برابر با 106×21/54، 106×84/266، 106×24/60، 106×6/29 و 106×58/10 ریال در هکتار در سال محاسبه شد که سهم انواع خدمات شامل تولید غذا، اکسیژن، تنوع زیستی و خدمات فرهنگی از کل به ترتیب 39، 35، 19 و 7 درصد بود. دامنه تبعات منفی مزارع زعفران شامل انتشار گازهای گلخانه ای و جریان نیتروژن و فسفر به ترتیب 106×54/18- تا 106×18/8-، 106×18/5- تا 106×07/4- ریال در هکتار در سال برآورد گردید. میانگین ارزش خدمات مزارع زعفران در استان خراسان رضوی با کسر تبعات منفی 106×57/136 ریال در هکتار در سال محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, تبعات زیست محیطی, تنوع زیستی, جریان نیتروژن, خدمات اکوسیستم, خدمات فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062603,
author = {خرم دل, سرور and رضوانی مقدم, پرویز and امین غفوری, افسانه},
title = {ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بوم‌نظام‌های تولید زعفران در استان خراسان رضوی},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2017},
month = {May},
issn = {2383-1529},
keywords = {تبعات زیست محیطی، تنوع زیستی، جریان نیتروژن، خدمات اکوسیستم، خدمات فرهنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بوم‌نظام‌های تولید زعفران در استان خراسان رضوی
%A خرم دل, سرور
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A امین غفوری, افسانه
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2017

[Download]