اکو هیدرولوژی, دوره (4), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (287-299)

عنوان : ( ارزیابی آلودگی به عناصر سنگین و رابطه آن با دانه‌بندی رسوبات مخزن دریاچه سد کارده )

نویسندگان: مریم یزدان پرست , ابوالفضل مساعدی , سعیدرضا خداشناس , علی گل کاریان , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه منابع آب ذخیره شده در مخازن سدها یکی از منابع اساسی تامین آب شرب محسوب می‌شوند. عناصر موجود در رسوبات مخازن سدها از مهم‌ترین عوامل موثر بر کیفیت آب می‌باشند. به دلیل مشکلات ناشی از کم‌آبی، بر خلاف برنامه‌ریزی‌های اولیه، امروزه تقریبا تمامی آب ذخیره شده در مخزن سد کارده به شرب اختصاص داده شده‌است. از طرف دیگر در سطح حوضه آبریز این سد تغییرات زیادی از نظر کاربری اراضی، توسعه اراضی کشاورزی و احداث باغ-ویلا صورت گرفته است. بنابراین، بررسی وضعیت آلودگی رسوبات مخزن این سد نسبت به عناصر سنگین ضروری است. در این پژوهش ابتدا با مغزه‌گیری از رسوبات مخزن سد کارده، مقادیر 9 عنصر سنگین در رسوبات با استفاده از دستگاه ICP-OES تعیین و با استفاده از معیارهای کیفی استاندارد رسوبات، وضعیت آلودگی رسوبات مخزن سد به عناصر سنگین مورد بررسی قرار گرفت. سپس با تعیین دانه‌بندی رسوبات توسط دستگاه Nano particle size analiyzer، رابطه اندازه ذرات با میزان و نوع عناصر سنگین موجود در رسوبات مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس استانداردهای استفاده شده، تقریبا تمامی عناصر مورد بررسی درحد مجاز قرار دارند. به نظر می‌رسد که منشاء این عناصر آلاینده‌های محلی بوده و ناشی از انتقال رسوبات از تشکیلات زمین شناسی نواحی بالادست نمی‌باشد. از طرفی روند تغییرات اندازه ذرات در مخزن سد نشان‌دهنده تاثیر پذیری این ذرات از عمل فلاشینگ، می‌باشد.

کلمات کلیدی

, دانه‌بندی ذرات رسوبی, سد کارده, شاخص آلودگی, عناصر سنگین, نمونه‌برداری رسوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062612,
author = {یزدان پرست, مریم and مساعدی, ابوالفضل and خداشناس, سعیدرضا and گل کاریان, علی and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {ارزیابی آلودگی به عناصر سنگین و رابطه آن با دانه‌بندی رسوبات مخزن دریاچه سد کارده},
journal = {اکو هیدرولوژی},
year = {2017},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {2423-6098},
pages = {287--299},
numpages = {12},
keywords = {دانه‌بندی ذرات رسوبی، سد کارده، شاخص آلودگی، عناصر سنگین، نمونه‌برداری رسوب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی آلودگی به عناصر سنگین و رابطه آن با دانه‌بندی رسوبات مخزن دریاچه سد کارده
%A یزدان پرست, مریم
%A مساعدی, ابوالفضل
%A خداشناس, سعیدرضا
%A گل کاریان, علی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J اکو هیدرولوژی
%@ 2423-6098
%D 2017

[Download]