کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی, دوره (6), شماره (24), سال (2017-2) , صفحات (45-63)

عنوان : ( واکاوی سیمای نیشابور در شعر عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی کدکنی )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری , معصومه نصیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر، پدیده ای نو در شعر معاصر است، این پدیده گاه بیانی از درد و رنج با خود دارد و گاه نمودی از امید و کوشش بشر در آفرینش ناکجاآباد است. شهرهای بسیاری در شعر عربی و فارسی به وصف درآمده اند. اما نیشابور در شهرسروده های هر دو زبان جایگاه ویژه ای دارد. عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی کدکنی به نیشابور حضوری خاص بخشیده اند و گاه همسانی دیدگاهشان در باره نیشابور مارا شگفت زده می کند. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با نظر به اصول مکتب ادبیات تطبیقی فرانسه می‏ کوشد تا دیدگاه دو شاعر بغدادی (عبدالوهاب البیاتی) و نیشابوری (محمدرضا شفیعی کدکنی) را به گذشته و اکنون نیشابور،تحت عنوان نماد بررسی می کند. نمادی که از دید صاحبنظران پنهان مانده است. در آغاز نگاهی گذرا بر زایش اسطوره و رمز دارد، وبا یادی از شهر به عنوان نقاب، شهرسروده های بیاتی و شفیعی را به بحث می گذارد. آنگاه دیدگاه شاعرانه آنان را درباره نیشابور رنجور و ناکجا آباد به چالش می کشد. اندوه شاعر را در ویرانی نیشابور به تصویر می کشد وهمراه با او به بالندگی شهر امیدوار می شود. این پژوهش با واکاوی نماد شهر،به ترسیم شهر رنجور و ناکجاآباد می پردازد و از جلوه های زن بی بند وبار، روسپی عجوز، ترس، مرگ،تاریکی و حیوان درنده برای بیان تیره روزی بشریت در بیداد ظلم وستم بهره می برد. سپس با جلوه رویای شیرین ناکجاآباد، بشریت را به بنای جامعه ای پاک و رویایی فرا می خواند

کلمات کلیدی

, شعر معاصر عربی , شهر, شعر معاصر فارسی, عبدالوهاب البیاتی, محمدرضا شفیعی کدکنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062619,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا and نصیری, معصومه},
title = {واکاوی سیمای نیشابور در شعر عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی کدکنی},
journal = {کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {24},
month = {February},
issn = {2228-7639},
pages = {45--63},
numpages = {18},
keywords = {شعر معاصر عربی ،شهر، شعر معاصر فارسی، عبدالوهاب البیاتی، محمدرضا شفیعی کدکنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی سیمای نیشابور در شعر عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی کدکنی
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%A نصیری, معصومه
%J کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی
%@ 2228-7639
%D 2017

[Download]