اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی , 2017-05-03

عنوان : ( شبیه¬سازی تقطیر واکنشی فرآیند فیشر-تروپش با فاکتور احتمال رشد زنجیره متغیر (α) در توزیع محصولات )

نویسندگان: مصطفی صباغی , مهدی پناهی , علی دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند تبدیل گاز طبیعی به هیدروکربن¬های مایع (Gas to Liquids) شامل سه بخش اساسی: تولید گاز سنتز از گاز طبیعی، راکتور فیشر-تروپش (FT) که در آن محدوده وسیعی از هیدروکربن¬ها از گاز سنتز تولید می¬شود و واحد جداسازی و فرآوری هیدروکربن¬های مایع تولید شده می¬باشد. اختلاف فراریت¬های نسبی و نقاط جوش متفاوت محصولات فیشر-تروپش و گرمازا بودن واکنش¬های آن، نیرومحرکه خوبی برای تقطیر واکنشی (RD)، جهت ترکیب دو بخش این فرآیند شامل راکتور فیشر-تروپش و بخش جداسازی می¬باشد. در این مقاله شبیه‌سازی تقطیر واکنشی فیشر-تروپش با نرم¬افزار اسپن‌پلاس انجام شده است. فاکتور احتمال رشد زنجیره هیدروکربنی (α) مهمترین پارامتر در توزیع محصولات فرآیند فیشر-تروپش است که در اکثر پژوهش¬ها به صورت ثابت فرض میشود، ولی در شبیه¬سازی حاضر، متغیر و تابع نسبت H2/CO در مراحل برج و دمای واکنش¬های فیشر-تروپش است. نتایج شبیه¬سازی نشان می¬دهد که میزان تبدیل CO و H2 در برج RD با یک جریان جانبی به مقادیر تبدیل در یک راکتور FT دوغابی-حبابی (SBCR) با حجم واکنش یکسان، خیلی نزدیک است.

کلمات کلیدی

, تقطیر واکنشی, GTL, احتمال رشد زنجیره, نسبت مولی H2/CO, اسپن پلاس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062639,
author = {صباغی, مصطفی and پناهی, مهدی and دشتی, علی},
title = {شبیه¬سازی تقطیر واکنشی فرآیند فیشر-تروپش با فاکتور احتمال رشد زنجیره متغیر (α) در توزیع محصولات},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی},
year = {2017},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {تقطیر واکنشی، GTL، احتمال رشد زنجیره، نسبت مولی H2/CO، اسپن پلاس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه¬سازی تقطیر واکنشی فرآیند فیشر-تروپش با فاکتور احتمال رشد زنجیره متغیر (α) در توزیع محصولات
%A صباغی, مصطفی
%A پناهی, مهدی
%A دشتی, علی
%J اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی
%D 2017

[Download]