دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی , 2015-05-03

عنوان : ( اندیشه سیاسی محمدتقی مصباح یزدی )

نویسندگان: سیدحسین اطهری , احمد محقر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اندیشه سیاسی محمدتقی مصباح یزدی از اندیشمندان مسلمان معاصر در مورد حکومت دینی و رابطه حکومت دینی با دموکراسی جامعیت دین امکان پذیری حکومت دینی « می پردازد. در این پژوهش مؤلفه های در آرای این اندیشمند بررسی می شود. در مورد امکان پذیری حکومت دینی، مصباح یزدی با اندیشه » تکثرگرایی دینی تکلیف محور، برپایی آن را ممکن و ضروری می داند. در مورد جامعیت دین وی با نگاه حداکثری دین را مربوط به تمامی مسائل دنیوی و اخروی زندگی انسان می داند. در مورد دموکراسی در حکومت دینی، او معتقد است که مردم دارای حق حاکمیت و قانون گذاری نیستند و این حقوق متعلق به خداوند است و در نتیجه برقراری دموکراسی در حکومت دینی تحت حاکمیت ول یفقیه امکان پذیر نیست. در مورد تکثرگرایی دینی به نظر وی تمامی ادیان حق نیستند و می توان حقیقت واحد را تشخیص داد که آن اسلام و تنها صراط مستقیم است.

کلمات کلیدی

, اندیشه سیاسی, تکثرگرایی دینی, حکومت دینی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062646,
author = {اطهری, سیدحسین and محقر, احمد},
title = {اندیشه سیاسی محمدتقی مصباح یزدی},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اندیشه سیاسی، تکثرگرایی دینی، حکومت دینی، دموکراسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندیشه سیاسی محمدتقی مصباح یزدی
%A اطهری, سیدحسین
%A محقر, احمد
%J دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
%D 2015

[Download]