دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19

عنوان : ( بهینه سازی سازه های فضاکار چلیکی دولایه با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) )

نویسندگان: سّیدمجتبی موسوی , فرزاد شهابیان مقدم , مسعود حمیدی فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی بهینه سازه های فضاکار در مهندسی سازه همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. روش های سنتی بهینه سازی به علت نیاز به محاسبه مشتق تابع هدف و نیز محدود بودن به فضای جستجوی پیوسته،در کاربردهای عملی با مشکلاتی روبرو هستند. با توجه به تعداد زیاد عضوهای این نوع از سازه ها، نیاز به روشی نظام مند وجود دارد تا با در نظر گرفتن همه قیدهای طراحی، سطح مقطع و شکل هندسی این سازه ها بهینه گردد. در این مقاله، روش گروهذره ها (PSO) برای طراحی بهینه سطح مقطع و شکل هندسی سازه های فضاکارچلیکی دولایه مورداستفاده قرار گرفته است. این روش یک فرآیند الهام گرفته‌شده از طبیعت و بر اساس تکرار است که برای حل مسئله‌های ترکیبی و چندمنظوره به کار می رود. برای این کار،برنامه ای در محیط نرم‌افزار MATLAB نوشته شده است. سه نوع سازه فضاکار چلیکی با اندازه های متفاوت در قالب 600 طرح، با استفاده از روش گروه ذره ها بهینه گردیده است. نتایج حاصل از سازه های فضاکار چلیکی بهینه شده به صورت نمودارهای کاربردی نشان داده شده است،به‌طوری‌که می توان با توجه به ابعاد زمین، مناسب ترین سازه فضاکار از نوع چلیکی را با یک توپولوژی خاص به همراه دهانه، طول، ارتفاع، ضخامت و فاصله ستون ها پیشنهاد نمود.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, سازه های فضاکار چلیکی دولایه, بهینه سازی گروه ذره ها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062647,
author = {موسوی, سّیدمجتبی and شهابیان مقدم, فرزاد and حمیدی فرد, مسعود},
title = {بهینه سازی سازه های فضاکار چلیکی دولایه با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO)},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهینه سازی، سازه های فضاکار چلیکی دولایه، بهینه سازی گروه ذره ها.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی سازه های فضاکار چلیکی دولایه با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO)
%A موسوی, سّیدمجتبی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A حمیدی فرد, مسعود
%J دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2017

[Download]