همایش ملی توافق هسته ای , 2016-11-09

عنوان : ( تاثیر توافق هسته ای در تضعیف پروزه ایران هراسی در فضای بین المللی بر اساس سازه انگاری )

نویسندگان: سیدحسین اطهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروژه ایران هراسی فرایندی تاریخی است که از پیروزی انقلاباسلامی تا به امروز ادامه داشته و چنین رویکردی طبعاً بر سایر مسائل همچون پرونده هسته ای سایه افکنده است. فروپاشی شوروی و نظامهایِ مارکسیستیِ بلوک شرق موجب گردید توجه از مارکسیسم به اسلامِِسیاسی انتقال پیدا کند و اسلام تبدیل به دیگریِ) Other ( غرب گردد. مطرح شدن هولوکاست و همزمانی آن با مسئله هسته- ای، به غرب این فرصت را داد تا بتواند پروژه ایرانهراسی) Iran PhobiaPhobia Phobia ( را در نماید. پرونده هسته ای ایران از سال » تثبیت « صحنه بینالمللی 1382 شمسی وارد مرحله جدیدی شد به طوریکه در گذر زمان با تشدید فضای امنیتی ایجاد شده از سوی دولت های متخاصم، پرونده نامبرده از سوی شورای حکام به شورای امنیت ارجاع یافت و از آن پس شاهد قطعنامه های ظالمانه ای علیه ایران بودیم که این امر فضای امنیتی علیه ایران را بیشتر، دشوارتر و پیچیده تر نمود.

کلمات کلیدی

, انقلاب اسلامی, جنگ سرد, ایران هراسی, نظام بین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062651,
author = {اطهری, سیدحسین},
title = {تاثیر توافق هسته ای در تضعیف پروزه ایران هراسی در فضای بین المللی بر اساس سازه انگاری},
booktitle = {همایش ملی توافق هسته ای},
year = {2016},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {انقلاب اسلامی-جنگ سرد-ایران هراسی- نظام بین الملل-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر توافق هسته ای در تضعیف پروزه ایران هراسی در فضای بین المللی بر اساس سازه انگاری
%A اطهری, سیدحسین
%J همایش ملی توافق هسته ای
%D 2016

[Download]