بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران , 2017-03-11

عنوان : ( کاهش مصرف انرژی و دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای برای زمانبند ربایش کار در اجرای برنامه‌های موازی )

نویسندگان: مرتضی مرادی , نسیم ولی پورخنکداری , حمید نوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه زمانبند ربایش کار به صورت گسترده در زمانبندی اجرای وظایف در زبان برنامه نویسی موازی حافظه اشتراکی مانند OpenMP، TBB وCilk++ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این در حالی است که در زمانبند ربایش کار کسر بالایی از زمان اجرا، جهت انجام ربایش‌های ناموفق صرف می‌شود که موجب افزایش بی‌مورد فعالیت پردازنده و در نتیجه افزایش دما و توان مصرفی می‌گردد. لذا در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از تعلیق نخ بیکار در زمان وقوع ربایش‌های ناموفق متوالی در زمانبند ربایش کار، میانگین دما و مصرف انرژی پردازنده‌ی چندهسته¬ای کاهش داده شود. راهکار پیشنهادی ما حاوی یک الگوریتم زمانبندی ربایش کار جدید است که با بهبود در فرآیند ربایش کار، دمای تولیدی و مصرف توان پردازنده چندهسته‌ای را کاهش می‌دهد و ممکن است بهبود زمان اجرای برنامه‌های موازی را به همراه داشته باشد. در آزمایش بر روی سیستم واقعی، در بهترین نمونه از اجرای برنامه‌های محک موازی کاهش چشم‌گیر دما و مصرف انرژی پردازنده چندهسته‌ای همراه با بهبود کارایی مشاهده شد به طوری که مصرف انرژی 16 و کارایی 5/2 درصد بهبود داشتند و دما در حدود 7/3 درجه سانتیگراد کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, تعلیق وظایف, پردازنده, چندهسته‌ای, ربایش کار, مدیریت دما, کارایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062693,
author = {مرادی, مرتضی and ولی پورخنکداری, نسیم and نوری, حمید},
title = {کاهش مصرف انرژی و دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای برای زمانبند ربایش کار در اجرای برنامه‌های موازی},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعلیق وظایف، پردازنده، چندهسته‌ای، ربایش کار، مدیریت دما، کارایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش مصرف انرژی و دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای برای زمانبند ربایش کار در اجرای برنامه‌های موازی
%A مرادی, مرتضی
%A ولی پورخنکداری, نسیم
%A نوری, حمید
%J بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران
%D 2017

[Download]