دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19

عنوان : ( مطالعه عددی یک بعدی جریان های گلی با استفاده از روش های با قدرت تفکیک بالا )

نویسندگان: سیدسعید قاسمی نژاد , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حرکت جریان¬گلی با سطح آزاد بر بستر شیبدار با مدل عددی یک بعدی معادلات آبهای کم¬عمق شبیه¬سازی میشود. رفتار جریان¬گلی که از جمله سیالات ویسکوپلاستیک است با استفاده از فرضیات مدلهای هرشل بالکلی و بینگهام بررسی می¬شود. معادلات آبهای کم¬عمق با استفاده از روش¬های حجم محدود با قدرت تفکیک بالا حل میشوند. مقایسه پروفیل جریان با داده های مختلف آزمایشگاهی بسیار رضایت بخش است. مطالعه پارامترهای رئولوژیکی جریان گلی نشان داد که برای مدل هرشل-بالکلی در صورتی که توان نرخ کرنش برشی کمتر از یک گردد (n<1)، طول رانش توده سیال هرشل-بالکلی در ابتدا نسبت به سیال بینگهام (با نرخ کرنش برشی یک) بیشتر و عمق آن کمتراست، اما با گذشت زمان طول پیشروی سیال بینگهام افزایش یافته، ارتفاع پیشانی آن نسبت به سیال هرشل- بالکلی کاهش می¬یابد. با افزایش تنش تسلیم برشی، طول پیشروی کاهش مییابد ولی عمق آن افزایش پیدا میکند. طول پیشروی سیال نیوتنی بیشتر از سیال هرشل-بالکلی است ولی عمق آن بغیر از پیشانی جریان کمتر می¬شود. همچنین با افزایش پارامتر K و کاهش چگالی جرمی، طول پیشروی توده گلی کاهش پیدا میکند و عمق جریان افزایش می¬یابد.

کلمات کلیدی

, جریان گلی , روشهای با قدرت تفکیک بالا , سیال هرشل-بالکلی , مدلسازی عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062695,
author = {قاسمی نژاد, سیدسعید and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {مطالعه عددی یک بعدی جریان های گلی با استفاده از روش های با قدرت تفکیک بالا},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جریان گلی ، روشهای با قدرت تفکیک بالا ، سیال هرشل-بالکلی ، مدلسازی عددی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عددی یک بعدی جریان های گلی با استفاده از روش های با قدرت تفکیک بالا
%A قاسمی نژاد, سیدسعید
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2017

[Download]