دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر شکست لوله های پلی اتیلن و پیش بینی عمر لوله پلی اتیلن با استفاده از روش عصبی – فازی )

نویسندگان: مرتضی جمشیدی , محمدرضا جعفرزاده , روزبه شاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عوامل موثر بر شکست لوله های پلی اتیلن در شهر قوچان مطالعه می شود. این عوامل در شش شاخصه دسته بندی می شوند که شامل چهار عامل کمی قطر ، عمق نصب ، طول و فشار در نقاط شکست و دو عامل کیفیت اجرا و نصب لوله و کیفیت جنس لوله می باشد. با توجه به کمی و کیفی بودن داده ها از روش شبکه عصبی – فازی برای 1200 اتفاق استفاده می شود. از این تعداد داده ، 70 % جهت آموزش ، 20 % جهت آزمون و 10 % جهت صحت سنجی مدل استفاده می گردد و حالت های مختلف در تعداد زیر لایه ها ، مدل ارزیاب روش فازی و تعداد گام ها بررسی می شود. در نهایت مدلی با دقت 3- 10 در پیش بینی عمر لوله ها در منطقه مورد نظر به دست می آید.

کلمات کلیدی

, لوله پلی اتیلن , پیش بینی شکست لوله , شبکه عصبی-فازی , شبکه انتقال آب شهر قوچان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062697,
author = {جمشیدی, مرتضی and جعفرزاده, محمدرضا and شاد, روزبه},
title = {بررسی عوامل موثر بر شکست لوله های پلی اتیلن و پیش بینی عمر لوله پلی اتیلن با استفاده از روش عصبی – فازی},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لوله پلی اتیلن ،پیش بینی شکست لوله ، شبکه عصبی-فازی ، شبکه انتقال آب شهر قوچان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر شکست لوله های پلی اتیلن و پیش بینی عمر لوله پلی اتیلن با استفاده از روش عصبی – فازی
%A جمشیدی, مرتضی
%A جعفرزاده, محمدرضا
%A شاد, روزبه
%J دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2017

[Download]