سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2017-05-09

عنوان : ( پتروگرافی و برخاستگاه ماسه سنگ های سازند پسته لیق(پالئوسن پیشین) در برش چهچهه شمال شرق مشهد )

نویسندگان: امین سعیدی رشک علیا , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند پسته لیق در نزدیکی روستای چهچهه در شمال شرقی مشهد واقع شده است. این سازند از تناوب شیل و ماسه سنگ تشکیل شده است.براساس مطالعات پترو گرافی،ماسه سنگ ها دانه ریز تا دانه متوسط ،دارای جورشدگی متوسط عمدتا از ساب لیت آرنایت(ساب سد آرنایت) هستند که اجزای تشکیل آنها شامل کوارتز های مونوکریستالین و پلی کریستالین، خرده سنگ های رسوبی(خردههای آهکی و برخاستگاه ماسه سنگ QmFL و QFL چرت) و به مقدار کم فلدسپار است .با توجه به نقطه شماری صورت گرفته بر اساس نمودارهای های پسته لیق چرخه مجدد در نظر گرفته شده است.با توجه به مطالعات صورت گرفته یک سنگ منشا دگرگونی با آب و هوای موطوب تا نیمه مرطوب برای ماسه سنگ های پسته لیق در نظر گرفته شده است.

کلمات کلیدی

, پسته لیق, پتروگرافی, برخاستگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062715,
author = {سعیدی رشک علیا, امین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {پتروگرافی و برخاستگاه ماسه سنگ های سازند پسته لیق(پالئوسن پیشین) در برش چهچهه شمال شرق مشهد},
booktitle = {سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پسته لیق،پتروگرافی،برخاستگاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتروگرافی و برخاستگاه ماسه سنگ های سازند پسته لیق(پالئوسن پیشین) در برش چهچهه شمال شرق مشهد
%A سعیدی رشک علیا, امین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2017

[Download]