بنیاد دانشنامه نگاری ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2017-3) , صفحات (1-6)

عنوان : ( استخر خورشیدی با گرادیان شوری )

نویسندگان: محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این استخرها انرژی خورشیدی در یک مخزن آبی روباز محتوی آب شور لایه بندی شده جذب و ذخیره میشود. اولین مطالعات در زمینه استخرهای خورشیدی به سال1958 در اسرائیل آغاز شدو تا سال 1967 ادامه یافت (Tabor, 1981, p.182) اما به دلیل هزینه گرانتر انرژی خورشیدی، در مقایسه با انرژی های ارزان فسیلی، تحقیقات در این زمینه متوقف ماند. از سال 1973 به بعد، بدنبال بحران انرژی، در بسیاری از کشورها نظیر امریکا، اسرائیل، استرالیا، هندوستان، چین مطالعات دامنه داری در مورد عملکرد استخرهای خورشیدی انجام شد (Hull, et al., 1989, p.11) و (Akbarzadeh et al., 2005, p.3). در ایران مطالعات نظری اندکی در دانشگاه شیراز، انجام شد (Akbarzadeh & Ahmadi, 1980, p.143) اما ادامه پیدا نکرد. سالها بعد در دانشگاه فردوسی مشهد یک استخر خورشیدی کوچک، به مساحت m2 4، ساخته شد و رفتار آن بمدت چند سال مطالعه شد(Jaefarzadeh, 2000, 2004, 2006)

کلمات کلیدی

, انرژی خورشیدی, استخر خورشیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062725,
author = {جعفرزاده, محمدرضا},
title = {استخر خورشیدی با گرادیان شوری},
journal = {بنیاد دانشنامه نگاری ایران},
year = {2017},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {0000-0017},
pages = {1--6},
numpages = {5},
keywords = {انرژی خورشیدی; استخر خورشیدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استخر خورشیدی با گرادیان شوری
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J بنیاد دانشنامه نگاری ایران
%@ 0000-0017
%D 2017

[Download]