مواد پیشرفته در مهندسی - استقلال, دوره (35), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (27-38)

عنوان : ( روشی جدید برای افزایش عامل دار شدن الکتروشیمیایی گرافن با استفاده از فعال کننده سطحی )

نویسندگان: علی حسنی , مجید بنی ادم , مرتضی مغربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند لایه‌برداری الکتروشیمیایی جزء متداولترین روش‌هایی است که به‌منظور تولید گرافن استفاده می‌شود، اما جدا شدن ذرات چند لایه از گرافن در این روش مانع رسیدن به گرافن با خواص واقعی می‌شود. در این پژوهش برای اولین بار افزایش لایه‌برداری توسط یک فعال کننده سطحی جدید به نام ستیل‌تری‌متیل‌آمونیوم‌کلراید و تأثیر این ماده بر مقدار گرافن لایه‌برداری شده و مقدار گروه عاملی در آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین مشخصات محصولات از آزمون‌های رسانایی‌سنجی، توزین، میکروسکوپی الکترونی عبوری ((TEM و طیف‌سنجی جذبی مرئی- فرابنفش استفاده شد. بر اساس نتایج، حضور فعال کننده سطحی ستیل‌تری‌متیل‌آمونیوم‌کلراید در حلال، مقدار خوردگی از الکترود را کاهش می‌دهد و باعث افزایش لایه‌برداری می‌شود، گرچه فراتر از غلظت بحرانی تشکیل مایسل این فعال‌کننده سطحی، وزن لایه‌برداری کاهش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, لایه‌برداری, گرافن, گروه عاملی, فعال کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062742,
author = {حسنی, علی and بنی ادم, مجید and مغربی, مرتضی},
title = {روشی جدید برای افزایش عامل دار شدن الکتروشیمیایی گرافن با استفاده از فعال کننده سطحی},
journal = {مواد پیشرفته در مهندسی - استقلال},
year = {2017},
volume = {35},
number = {4},
month = {February},
issn = {1025-2851},
pages = {27--38},
numpages = {11},
keywords = {لایه‌برداری، گرافن، گروه عاملی، فعال کننده سطحی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روشی جدید برای افزایش عامل دار شدن الکتروشیمیایی گرافن با استفاده از فعال کننده سطحی
%A حسنی, علی
%A بنی ادم, مجید
%A مغربی, مرتضی
%J مواد پیشرفته در مهندسی - استقلال
%@ 1025-2851
%D 2017

[Download]