جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (5), شماره (19), سال (2016-10) , صفحات (115-129)

عنوان : ( ارزیابی سناریوهای حمل‌ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم‌شناختی )

نویسندگان: فهیمه عبادی نیا , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله با هدف ارزیابی وضعیت انتشار کربن حمل‌ونقل شهر مشهد تلاش دارد با تدوین سناریوهایی تا سال ۱۴۰۴ و مقایسه آن‌ها، بهترین سناریو را به‌منظور کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی آلاینده‌های بخش حمل‌ونقل در کلان‌شهر مشهد تعیین کند. روش مورد استفاده در این پژوهش، «جاپای بوم‌شناختی» است که رابطه بین «میزان مصرف و تولید ضایعات به‌وسیله انسان‌ها» و «جذب ضایعات به‌وسیله طبیعت» را مشخص می‌کند. در حال حاضر ساکنین مشهد با مصرف انرژی حدود ۳۵ میلیون گیگاژول در بخش حمل‌ونقل جاپای بوم‌شناختی معادل ۱۱/۰ هکتار برای هر فرد تولید می‌کنند؛ درحالی‌که سرانه زمین اختصاص یافته به حمل‌ونقل ۰۰۲۹/۰ می‌باشد و این نشان می‌دهد مشهد به اراضی پشتیبانی تا ۱۰ برابر بزرگ‌تر از وسعت کنونی شهر برای مصارف حمل‌ونقل و تصفیه کربن ناشی از آن وابسته است. مقایسه اثرات اکولوژیک حمل‌ونقل در سه سناریو ارائه شده، نشان می‌دهد که سناریوی سوم با ردپای بوم‌شناختی معادل ۰۰۴/۰ هکتار به ازای هر فرد، مطلوب‌ترین سناریو برای کاهش جاپای بوم‌شناختی تا ۱۰ سال آینده است. ولی برای دستیابی به سطح مطلوبی از حمل‌ونقل کم کربن و پیشگیری از عواقب زیست‌محیطی ناشی از افزایش تقاضای سفر در چشم‌انداز کلان‌شهر مشهد، نباید از تأثیرات دیگر سناریوها چشم‌پوشی کرد.

کلمات کلیدی

, جاپای بوم شناختی, سناریوهای حمل ونقل کم کربن, شهر مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062756,
author = {عبادی نیا, فهیمه and اجزاء شکوهی, محمد and رهنماء, محمدرحیم and خوارزمی, امید علی},
title = {ارزیابی سناریوهای حمل‌ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم‌شناختی},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {19},
month = {October},
issn = {2322-1682},
pages = {115--129},
numpages = {14},
keywords = {جاپای بوم شناختی، سناریوهای حمل ونقل کم کربن، شهر مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی سناریوهای حمل‌ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم‌شناختی
%A عبادی نیا, فهیمه
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A خوارزمی, امید علی
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2016

[Download]