علوم و مهندسی خوردگی, دوره (6), شماره (12), سال (2017-3) , صفحات (19-30)

عنوان : ( تأثیر یون فلوئوراید بر حفره دار شدن سیم های ارتودنسی NiTi و NiTiNb در محلول کلراید )

نویسندگان: راضیه توسلیان , مصطفی میرجلیلی , محمدهادی مؤید ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور حفظ سلامت دندان‌ها در طول عملیات ارتودنسی، به بیماران دهان‌شویه‌های فلوئوراید تجویز می‌شود. از این حیث تاثیر یون فلوئوراید بر خوردگی سیم‌های ارتودنسی حائز اهمیت می‌باشد. در مطالعه حاضر تاثیر یون فلوئوراید بر حفره‌دار شدن سیم‌های ارتودنسی NiTi و NiTiNb در محلول حاوی یون کلراید توسط آزمون‌های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و پلاریزاسیون پتانسیواستاتیک بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که سیم ارتودنسی NiTi در محلول حاوی یون کلراید دچار خوردگی حفره‌ای می‌شود و اضافه شدن یون فلوئوراید به محلول با افزایش پتانسیل حفره‌دار شدن به مقادیر مثبت‌تر، حاکی از قابلیت بازدارندگی این یون را می‌کند؛ به طوری‌ که با کاهش غلظت یون کلراید و افزودن یون فلوئوراید، پتانسیل خوردگی حفره‌ای افزایش می‌یابد. سیم ارتودنسی NiTiNb علی‌رغم اینکه در محلول فلوئوراید رفتار پسیو نشان داد در محلول حاوی یون فلوئوراید و کلراید دچار خوردگی حفره‌ای شده است.

کلمات کلیدی

, خوردگی حفره‌ای, یون کلراید, یون فلوئوراید, سیم ارتودنسی NiTi, سیم ارتودنسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062765,
author = {توسلیان, راضیه and میرجلیلی, مصطفی and مؤید, محمدهادی},
title = {تأثیر یون فلوئوراید بر حفره دار شدن سیم های ارتودنسی NiTi و NiTiNb در محلول کلراید},
journal = {علوم و مهندسی خوردگی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {12},
month = {March},
issn = {2251-6417},
pages = {19--30},
numpages = {11},
keywords = {خوردگی حفره‌ای، یون کلراید، یون فلوئوراید، سیم ارتودنسی NiTi، سیم ارتودنسی NiTiNb},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یون فلوئوراید بر حفره دار شدن سیم های ارتودنسی NiTi و NiTiNb در محلول کلراید
%A توسلیان, راضیه
%A میرجلیلی, مصطفی
%A مؤید, محمدهادی
%J علوم و مهندسی خوردگی
%@ 2251-6417
%D 2017

[Download]