سراج منیر, دوره (6), شماره (21), سال (2016-3) , صفحات (137-161)

عنوان : ( نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ )

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده , محبوبه غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فریقین نقاط مشترک متعدّدی در تفسیر آیة تبلیغ دارند که راه را برای درک درست معنای آیه همواره می‌کند، لیکن در تعیین آنچه بر پیامبر خدا(ص) نازل شده در این آیه مأمور به تبلیغ آن بوده، دچار اختلاف نظر هستند. از یک سو، تهدید خداوند و از سوی دیگر، وعده برای حفظ پیامبر(ص)، به اهمیّت بررسی مورد نزول آیه می‌افزاید. این آیه یکی از ادلّة شیعه، به ولایت امام علی(ع) با استناد به دلیل‌های قرآنی و روایی است. این دلالت‌ها به صورت‌های مختلفی تبیین شده است. یکی از دلالت‌هایی که کمتر به آن پرداخته شده، توجّه نکردن به سیاق آیه و تأثیر آن در ظهور و فهم معنای آیه است. دستاورد این بحث، پس از تبیین سیاق درونی آیه و با توجّه به شواهد درونی آیه، اثبات ولایت علی(ع) است و با اندکی تدبّر در سیاق آیه، به این نکته می‌رسیم که این آیات ارتباط عمیقی با یکدیگر دارند.

کلمات کلیدی

, قرآن کریم, آیة تبلیغ, استقلال, ولایت, سیاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062781,
author = {اسمعیلی زاده, عباس and محبوبه غلامی},
title = {نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ},
journal = {سراج منیر},
year = {2016},
volume = {6},
number = {21},
month = {March},
issn = {2228-6616},
pages = {137--161},
numpages = {24},
keywords = {قرآن کریم; آیة تبلیغ; استقلال; ولایت; سیاق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A محبوبه غلامی
%J سراج منیر
%@ 2228-6616
%D 2016

[Download]