دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران , 2017-05-03

عنوان : ( کنترل موجودی شبکه خرده‌فروشان با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت تامین )

نویسندگان: آرش اشجعی , محمدعلی پیرایش , فرزاد دهقانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی کنترل موجودی یک شبکه خرده‌فروشان، شامل یک تامین‌کننده و چندین خرده‌فروش در حالت تک‌دوره‌ای می‌پردازد. خرده¬فروشان با عدم قطعیت در میزان تامین کالا یا بازده تامین‌کننده و تقاضای غیرقطعی مواجه¬اند که برای مقابله آن و ادغام موجودی‌های خود می‌‌توانند از گزینه ارسال‌های عرضی بین خود بعد از مشخص شدن مقدار تقاضا و میزان سفارش رسیده استفاده کنند تا در نهایت سود کل سیستم بیشینه شود. این مسئله در حالت وجود سناریوهای محتمل برای بازده تامین‌کننده و تقاضای خرده‌فروشان در نظر گرفته شده و هدف آن تعیین مقادیر بهینه سفارش‌ خرده‌فروشان از تامین‌کننده و ارسال‌های عرضی بین آنها به نحوی است که امیدریاضی سود کل شبکه خرده‌فروشان شامل مجموع درآمد حاصل از فروش کالا مهنای هزینه‌های نگهداری، کمبود، خرید و ارسال‌های عرضی کالا توسط خرده‌فروشان بیشینه شود. روش کار به این صورت است که مسئله در قالب یک مدل برنامه‌ریزی خطی مدلسازی شده و با حل آن توسط نرم‌افزار GAMS مقادیر بهینه سفارش خرده‌فروشان و ارسال‌های عرضی تحت تمامی سناریوهای مسئله برای بازده تامین‌کننده و تقاضای خرده‌فرشان تعیین می‌شود. در انتها تحلیل حساسیت امیدریاضی سود شبکه خرده‌فروشان با توجه به میزان عدم‌قطعیت تامین آورده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش میزان عدم‌قطعیت تامین، مقدار سود کاهش یافته و کارائی استفاده از ارسال‌های عرضی جهت ادغام موجودی‌ها و افزایش سود کل شبکه افزایش پیدا می‌کند.

کلمات کلیدی

, برنامه‌ریزی و کنترل موجودی, شبکه خرده‌فروشان, عدم قطعیت تامین, ارسال‌ عرضی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062787,
author = {اشجعی, آرش and پیرایش, محمدعلی and دهقانیان, فرزاد},
title = {کنترل موجودی شبکه خرده‌فروشان با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت تامین},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران},
year = {2017},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {برنامه‌ریزی و کنترل موجودی، شبکه خرده‌فروشان، عدم قطعیت تامین، ارسال‌ عرضی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل موجودی شبکه خرده‌فروشان با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت تامین
%A اشجعی, آرش
%A پیرایش, محمدعلی
%A دهقانیان, فرزاد
%J دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
%D 2017

[Download]