سومین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی , 2017-05-11

عنوان : ( بررسی عددی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر شیرین سازی گاز در برج جذب واحد شیرین سازی گاز پالایشگاه هفتم پارس جنوبی )

نویسندگان: کامل میلانی شیروان , مهناز سپردار , مجتبی ماموریان , اران علائی شیخ رباط , یاسر قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در واحد شیرین سازی گاز در پالایشگاه هفتم پارس جنوبی از DEAجهت شیرین سازی گاز ترش ارسالی از سکو استفاده می‌شود. هدف از این فرآیند حذف آلاینده‌های اسیدی از جمله CO2 و H2S از گاز ترش ورودی می‌باشد. بدین وسیله این آلاینده‌ها از گاز ورودی در حد ppm کاهش می‌یابند. در این مقاله بطور خاص بر روی تاثیر پارامترهای موثر مقدار جریان کل آمین ورودی به برج جذب و میزان گاز ترش ورودی بر میزان H2S گاز شیرین خروجی بررسی خواهد شد. نرم افزار مورد استفاده در این شبیه سازی HYSYS می‌باشد و جهت بهینه سازی کار از روش پاسخ سطح با دو پارامتر موثر که هر یک در سه سطح قرار دارند استفاده شده است. نتایج کار نشان می‌دهد که افزایش مقدار جریان کل آمین ورودی به برج جذب (Q) باعث کاهش در میزان کسر مولی گاز اسیدی (H2S) گاز شیرین شده و افزایش میزان گاز ترش ورودی (F), منجر به افزایش در میزان کسر مولی گاز اسیدی (H2S) گاز شیرین شده می‌شود. همچنین بهینه ترین میزان کسر مولی گاز اسیدی (H2S) گاز شیرین شده در Q با سطح 1+ و F با سطح 1- برابر با 1176/0 می‌باشد.

کلمات کلیدی

, شیرین سازی, DEA, روش پاسخ سطح, گاز اسیدی H2S
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062796,
author = {میلانی شیروان, کامل and مهناز سپردار and ماموریان, مجتبی and اران علائی شیخ رباط and یاسر قربانی},
title = {بررسی عددی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر شیرین سازی گاز در برج جذب واحد شیرین سازی گاز پالایشگاه هفتم پارس جنوبی},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی},
year = {2017},
location = {بابل, ايران},
keywords = {شیرین سازی، DEA، روش پاسخ سطح، گاز اسیدی H2S},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر شیرین سازی گاز در برج جذب واحد شیرین سازی گاز پالایشگاه هفتم پارس جنوبی
%A میلانی شیروان, کامل
%A مهناز سپردار
%A ماموریان, مجتبی
%A اران علائی شیخ رباط
%A یاسر قربانی
%J سومین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی
%D 2017

[Download]