مدیریت فردا, دوره (13), شماره (44), سال (2015-12) , صفحات (140-150)

عنوان : ( بررسی تاثیر محتوای اعتماد الکترونیکی بر افزایش کارایی بخش بازاریابی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , ژاله فرزانه حسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وب سایت در عرصه صادرات مواد غذایی یک رسانه تجاری با ارزش برای شرکت های بازرگانی به منظور برقراری ارتباط با مشتریان و حفظ آن ها می باشد.این تحقیق به بررسی تاثیر محتوای اعتماد الکترونیکی بر افزایش کارآیی بخش بازاریابی با توجه به نقش واسطه گری جلب تعهد مشتری در افزایش کارآیی بخش بازاریابی می پردازد. این تحقیق در بین شرکت های بازرگانی صادرکننده مواد غذایی واقع در استان خراسان انجام شده است. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که محتوای اعتماد الکترونیک قوی تری دارند در جلب تعهد مشتریان و افزایش کارآیی بخش بازاریابی موفق تر هستند که همین امر می تواند باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت ها گردد

کلمات کلیدی

, اعتماد الکترونیکی, کارآیی, تعهد, توانایی, صداقت, قابلیت پیش بینی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062807,
author = {رحیم نیا , فریبرز and ژاله فرزانه حسن زاده},
title = {بررسی تاثیر محتوای اعتماد الکترونیکی بر افزایش کارایی بخش بازاریابی},
journal = {مدیریت فردا},
year = {2015},
volume = {13},
number = {44},
month = {December},
issn = {2228-6048},
pages = {140--150},
numpages = {10},
keywords = {اعتماد الکترونیکی، کارآیی، تعهد، توانایی، صداقت، قابلیت پیش بینی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر محتوای اعتماد الکترونیکی بر افزایش کارایی بخش بازاریابی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A ژاله فرزانه حسن زاده
%J مدیریت فردا
%@ 2228-6048
%D 2015

[Download]