مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (48), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (111-117)

عنوان : ( بررسی تاثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتی )

نویسندگان: سیدفرهاد موسوی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , حسین صادقی نامقی , ابراهیم ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توسعه تجهیزات در زمینه دریافت و پردازش سیگنال های صوتی، امکان دریافت و ثبت صداهای منتشر شده از حشرات بوجود آمده است. استخراج خصوصیات آکوستیکی صداهای ضبط شده از آفات می تواند به عنوان یک روش قابل قبول برای بررسی و تشخیص آلودگی مواد انباری به آفات مورد استفاده قرار گیرد. آفت مورد استفاده در این آزمایش شپشه دندانه دار برنج بود. سیگنال های صوتی تولیدی و همچنین محدوده دمایی فعالیت این آفت مورد بررسی قرار گرفت. از یک سامانه صوتی مجهز به حسگر پیزوالکتریک برای دریافت سیگنال های صوتی آفت و از یک سامانه کنترل دما برای تغییر دما استفاده شد. دو سیگنال صوتی (راه رفتن و تغذیه) حاصل از شپشه دندانه دار توسط سامانه صوتی دریافت شد. فرکانس صوتی تغذیه شپشه دندانه دار kH 1/2 و فرکانس صوتی راه رفتن آن kH 8/2 می باشد. با تغییر در دمای محیط آفت مورد نظر، بهترین محدوده دمایی فعالیت تغذیه ای و راه رفتن آن 25 تا 27 درجه سانتیگراد بدست آمد. علاوه بر این مشخص شد که در دمای زیر 10 درجه سانتیگراد کلیه فعالیت های این حشره متوقف می شود. با نصب چنین سیستمی در داخل انبارهای ذخیره برنج می توان به تشخیص زود هنگام آلودگی مخازن به آفت و مدیریت بهینه آن دست یافت.

کلمات کلیدی

, سنسور, آکوستیک, شپشه دندانه دار, دما, آفات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062847,
author = {موسوی, سیدفرهاد and عباسپور فرد, محمدحسین and آق خانی, محمدحسین and صادقی نامقی, حسین and ابراهیم ابراهیمی},
title = {بررسی تاثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتی},
journal = {مهندسی بیوسیستم ایران},
year = {2017},
volume = {48},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4803},
pages = {111--117},
numpages = {6},
keywords = {سنسور، آکوستیک، شپشه دندانه دار، دما، آفات انباری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتی
%A موسوی, سیدفرهاد
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A آق خانی, محمدحسین
%A صادقی نامقی, حسین
%A ابراهیم ابراهیمی
%J مهندسی بیوسیستم ایران
%@ 2008-4803
%D 2017

[Download]