کنفرانس بین المللی مهندسی برق , 2016-06-01

عنوان : ( تشخیص نوع گرفتن اشیا توسط پروتز مصنوعی FUM Bionic Handبه وسیله RFID )

نویسندگان: سعید بهرامی مقدم , حامد جعفرزاده , صدرا نداف شرق , احمد حاجی پور , علیرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ّFUM Bionic Hand در آزمایشگاه روباتیک دانشگاه فردوسی مشهد ساخته شده است. این پروتز دست هوشمند قابلیت ارتباط بیسیم با رایانه و تلفن همراه را دارد. مبنای کنترل آن تنها با یک کانال سیگنال EMG دریافتی از عضله دو سر بازویی (biceps (انجام می پذیرد. این پروتز دارای 5 درجه آزادی است (هر انگشت یک درجه آزادی را شامل می شود)، واضح است که با یک کانال ورودی امکان کنترل 5 انگشت میسر نیست، لذا برای رفع این مشکل از فنّاوری RFID جهت شناسایی اجسام مختلف استفاده نموده ایم زیرا که معلول با صرف کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه از هر 5 درجه آزادی این پروتز می تواند استفاده نماید. در این سیستم به دلیل استفاده مستقیم از سیگنال EMG و با توجه به مشکلات ذاتی آن و همچنین حذف اثر عضلات بر روی یکدیگر، تنها از یک سیگنال ورودی EMG استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, FUM Bionic Hand, EMG , مصنوعی دست, ​RFID
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062853,
author = {سعید بهرامی مقدم and جعفرزاده, حامد and نداف شرق, صدرا and احمد حاجی پور and اکبرزاده توتونچی, علیرضا},
title = {تشخیص نوع گرفتن اشیا توسط پروتز مصنوعی FUM Bionic Handبه وسیله RFID},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی برق},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {FUM Bionic Hand، EMG ،مصنوعی دست، ​RFID},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص نوع گرفتن اشیا توسط پروتز مصنوعی FUM Bionic Handبه وسیله RFID
%A سعید بهرامی مقدم
%A جعفرزاده, حامد
%A نداف شرق, صدرا
%A احمد حاجی پور
%A اکبرزاده توتونچی, علیرضا
%J کنفرانس بین المللی مهندسی برق
%D 2016

[Download]