واژه پژوهی در علوم اسلامی , 2016-05-19

عنوان : ( معناشناسی ارث در قران کریم مبتنی بر تحلیل های ریشه شناختی )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور , غلامرضا رئیسیان , سارا طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارث به معنای ترکه میت، یکی از واژگانی است که همواره مورد مطالعه علم فقه و حقوق بوده است.

کلمات کلیدی

, قران, ارث, معناشناسی, ریشه شناسی, اشتراک معنایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062858,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم and رئیسیان, غلامرضا and طاهری, سارا},
title = {معناشناسی ارث در قران کریم مبتنی بر تحلیل های ریشه شناختی},
booktitle = {واژه پژوهی در علوم اسلامی},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {قران، ارث، معناشناسی، ریشه شناسی، اشتراک معنایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معناشناسی ارث در قران کریم مبتنی بر تحلیل های ریشه شناختی
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%A رئیسیان, غلامرضا
%A طاهری, سارا
%J واژه پژوهی در علوم اسلامی
%D 2016

[Download]