رسوب شناسی کاربردی, دوره (4), شماره (8), سال (2017-3) , صفحات (89-102)

عنوان : ( خاستگاه و موقعیت تکتونیکی سازند کشف رود در برش ناویا (غرب بجنورد) بر مبنای مطالعات پتروگرافی وژئوشیمی ماسه سنگها )

نویسندگان: ندا سرباز , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , محمد خانه باد , اعظم ماهانی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سارند کشف رود در برش ناویا (59 کیلومتری غرب بجنورد) با ضخامت 749 متر از رسوبات سیلیسی آواری تشکیل شده است. در این مطالعه، بر اساس گونه‌های نانوفسیلی Watznaueria britannica و Cyclagelosphaera margerelii موجود در 350 و 710 متری بالای قاعده، سن این سازند می تواند باژوسین ؟ باتونین باشد. مطالعات میکروسکوپی ماسه سنگ ها نشان می دهد که کوارتز فراوانترین نوع دانه و سپس خرده سنگ و فلدسپات از مهمترین ذرات تشکیل دهنده بوده و شامل سه پتروفاسیس ساب چرت آرنایت، چرت آرنایت ، فیلارنایت و فلدسپاتیک چرت آرنایت هستند. رسم نتایج دانه شماری ماسه سنگ ها در نمودارهای QmFLt و QtFL نشان می دهد که رسوبات سازند کشف رود در محدوده کوه زایی با چرخه مجدد قرار می گیرند. افزون بر این بررسی نمودارهای ژئوشیمیایی برای تعیین ماهیت سنگ منشا، نشان می دهد که ماسه سنگ ها از یک سنگ منشا احتمالی آذرین حد واسط و رسوبی مشتق شده اند. میانگین اندیس هوازدگی شیمیایی(CIA)، میانگین درجه دگرسانی پلاژیوکلازها (PIA)، اندیس ICV (برای تعیین نوع سنگ منشأهای بالغ و غیربالغ) و نیز Si2O در برابر Al2O3 + K2O + Na2O بیانگر آب و هوای گرم و نیمه مرطوب است. استفاده از نمودار تابعی و دیاگرام سه تایی(Na2O+ K2O), (TiO2+ MgO+ Fe2O3), (SiO2/20), رسوب گذاری ماسه سنگهای این سازند را در محیط های حاشیه ای قاره ای غیر فعال تائید می کند.

کلمات کلیدی

, پتروگرافی, ژئوشیمی, سازند کشف رود, باژوسین, باتونین, غرب بجنورد و کپه داغ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062885,
author = {سرباز, ندا and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and خانه باد, محمد and اعظم ماهانی پور},
title = {خاستگاه و موقعیت تکتونیکی سازند کشف رود در برش ناویا (غرب بجنورد) بر مبنای مطالعات پتروگرافی وژئوشیمی ماسه سنگها},
journal = {رسوب شناسی کاربردی},
year = {2017},
volume = {4},
number = {8},
month = {March},
issn = {2322-147X},
pages = {89--102},
numpages = {13},
keywords = {پتروگرافی، ژئوشیمی، سازند کشف رود، باژوسین; باتونین، غرب بجنورد و کپه داغ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خاستگاه و موقعیت تکتونیکی سازند کشف رود در برش ناویا (غرب بجنورد) بر مبنای مطالعات پتروگرافی وژئوشیمی ماسه سنگها
%A سرباز, ندا
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A خانه باد, محمد
%A اعظم ماهانی پور
%J رسوب شناسی کاربردی
%@ 2322-147X
%D 2017

[Download]