پنجمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران , 2017-03-08

عنوان : ( تولید بیومتان از هضم بی هوازی محتویات شکمبه و پودر خون در شرایط مزوفیلیک )

نویسندگان: محسن کریمی خواه , محمدعلی ابراهیمی نیک , مهدی خجسته پور , سیدهادی ابراهیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استحصال انرژی از ضایعات یکی از فناوریهای جذاب برای مدیریت آنهاست. یکی از این ضایعات محتویات شکمبه و روده بزرگ و خون است، که دفع آنها به محیط زیست یکی از مشکلات اصلی کشتارگاهها میباشد. با در نظر گرفتن این مشکل، در این مطالعه هضم بیهوازی محتویات شکمبه و روده بزرگ و پودر خون در شرایط دمایی مزوفیلیک و به صورت تک مرحلهای مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشها در سه تکرار و در درصد ماده جامد (TS) 7 انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین تولید تجمعی بیوگاز برابر ml/g VS 95/01 است، که ml/g VS 33/20 از آن را بیومتان تشکیل میدهد. از طرفی دیگر با توجه وجود مواد لیگنوسلولوزی مانند علوفه، کاه، جو و غیره در شکمبه نشخوارکنندگان، زمان ماند به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

کلمات کلیدی

, بیومتان, متان, زمان ماند, محتویات شکمبه, پودر خون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062892,
author = {کریمی خواه, محسن and ابراهیمی نیک, محمدعلی and خجسته پور, مهدی and ابراهیمی, سیدهادی},
title = {تولید بیومتان از هضم بی هوازی محتویات شکمبه و پودر خون در شرایط مزوفیلیک},
booktitle = {پنجمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران},
year = {2017},
location = {گیلان, ايران},
keywords = {بیومتان، متان، زمان ماند، محتویات شکمبه، پودر خون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید بیومتان از هضم بی هوازی محتویات شکمبه و پودر خون در شرایط مزوفیلیک
%A کریمی خواه, محسن
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%A خجسته پور, مهدی
%A ابراهیمی, سیدهادی
%J پنجمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
%D 2017

[Download]