تحقیقات جغرافیایی, دوره (31), شماره (3), سال (2016-11) , صفحات (104-119)

عنوان : ( تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید بر زیرساخت آب )

نویسندگان: فاطمه بخشی شادمهری , سیدهادی زرقانی , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر حاضر شهرها مهم‌ترین مراکز سکونت‌گاهی بشر محسوب می‌شوند و ازاین‌رو شاهد تمرکز زیاد جمعیت، سرمایه، مراکز، تأسیسات و... در آن‌ها هستیم. تمرکز و تراکم جمعیت، سرمایه و مراکز و تأسیسات مختلف در شهرها ضمن این‌که دربردارنده آثار و پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی است، ازنظر دفاعی-امنیتی آن‌ها را به اهدافی استراتژیک در جنگ و حملات نظامی و تروریستی تبدیل نموده است. تجربه جنگ‌های قرون گذشته و کنونی در عراق، کوزوو، یمن و... نشان می‌دهد که مراکز و تأسیسات حیاتی شهرها به‌ویژه زیرساخت‌های حیاتی مانند زیرساخت آب، برق، انرژی جزء اهداف اولیه واصلی هستند که موردتهاجم قرار می‌گیرند. پدافند غیرعامل، در بردارنده مجموعه اصول و ملاحظات دفاعی-امنیتی است که رعایت آن‌ها می‌تواند به پایداری و بقای سیستم کمک شایانی نماید. بر این اساس، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان آسیب‌پذیری عناصر و بخش‌های مختلف زیرساخت آب در برابر حملات نظامی و تروریستی می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، باوجود اهمیت بسیار زیاد آب در تداوم زندگی عادی در شهر و نیاز شدید و روزانه شهروندان و بخش‌های مختلف شهری به آن، عناصر و بخش‌های مختلف این زیرساخت شامل تأمین، حمل، ذخیره، پالایش و تصفیه و توزیع در برابر حملات نظامی و تروریستی به‌شدت آسیب‌پذیر هستند. به‌ویژه آن‌که طرح حفاظت و امنیت از عناصر این زیرساخت در برابر چنین تهدیداتی در سطح پائینی قرار دارد. بدون تردید رعایت اصول و ملاحظات دفاعی-امنیتی در مکان گزینی، طراحی، ساخت، مدیریت این مراکز و تأسیسات شرط اصلی برای پیشگیری و جلوگیری از حملات نظامی و اقدامات تروریستی و کاهش خسارات احتمالی است.

کلمات کلیدی

, زیرساخت‌های حیاتی, امنیت, پدافند غیرعامل, تهدید, تأسیسات آب شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062896,
author = {بخشی شادمهری, فاطمه and زرقانی, سیدهادی and خوارزمی, امید علی},
title = {تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید بر زیرساخت آب},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2016},
volume = {31},
number = {3},
month = {November},
issn = {1019-7052},
pages = {104--119},
numpages = {15},
keywords = {زیرساخت‌های حیاتی، امنیت، پدافند غیرعامل، تهدید، تأسیسات آب شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید بر زیرساخت آب
%A بخشی شادمهری, فاطمه
%A زرقانی, سیدهادی
%A خوارزمی, امید علی
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2016

[Download]