حفاظت گیاهان, دوره (30), شماره (3), سال (2016-11) , صفحات (416-425)

عنوان : ( اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) )

نویسندگان: مریم غلامشاهی , علی قنبری , مهری صفاری , ابراهیم ایزدی دربندی , مریم سمائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مراجعه به فایل پیوست

کلمات کلیدی

, رقابت, سطح برگ, صفات رشدی, کنترل علفهرز, وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062901,
author = {مریم غلامشاهی and قنبری, علی and مهری صفاری and ایزدی دربندی, ابراهیم and سمائی, مریم},
title = {اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2016},
volume = {30},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4749},
pages = {416--425},
numpages = {9},
keywords = {رقابت، سطح برگ، صفات رشدی، کنترل علفهرز، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.)
%A مریم غلامشاهی
%A قنبری, علی
%A مهری صفاری
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A سمائی, مریم
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2016

[Download]