بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2017-05-02

عنوان : ( بررسی تحلیلی جدایش بین فازی در نانوکامپوزیت پلیمری تقویت شده با گرافن با استفاده از مدل ناحیه ی چسبناک )

نویسندگان: محمود شریعتی , سید مقداد حیدرهائی , حمیدرضا ایپک چی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه ی حاضر، یک مدل تاخیر برشی برای بررسی جدایش بین فازی در نانوکامپوزیت پلیمری تقویت شده توسط گرافن، با مدل ناحیه ی چسبناک ترکیب شده است. رفتار فاز واسط بین ماتریس و تقویت کننده توسط یک قانون تنش - جدایش دو خطی شبیه سازی و پارامترهای مدل ناحیه ی چسبناک به گونه ای انتخاب شده است که منعکس کننده ی رفتار ناحیه ی بین فازی غیر پیوندی باشد. تغییر طول ناحیه های آسیب دیده و جدا شده به ازای مقادیر مختلف تنش های اعمالی، بدست آمده است. نتایج نشان می دهند که پس از اعمال تنشی تحت عنوان تنش بحرانی دوم، جدایش در حدود 75% ناحیه ی بین فازی گرافن و ماتریس رخ داده و بنابراین انتقال تنش در این ناحیه متوقف می شود.

کلمات کلیدی

گرافن – نانوکامپوزیت پلیمری – جدایش بین فازی – مدل تاخیر برشی – مدل ناحیه ی چسبناک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062908,
author = {شریعتی, محمود and سید مقداد حیدرهائی and حمیدرضا ایپک چی},
title = {بررسی تحلیلی جدایش بین فازی در نانوکامپوزیت پلیمری تقویت شده با گرافن با استفاده از مدل ناحیه ی چسبناک},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گرافن – نانوکامپوزیت پلیمری – جدایش بین فازی – مدل تاخیر برشی – مدل ناحیه ی چسبناک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحلیلی جدایش بین فازی در نانوکامپوزیت پلیمری تقویت شده با گرافن با استفاده از مدل ناحیه ی چسبناک
%A شریعتی, محمود
%A سید مقداد حیدرهائی
%A حمیدرضا ایپک چی
%J بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2017

[Download]