زبان شناخت, دوره (7), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (39-56)

عنوان : ( مقایسه قالب گفتمانی تبلیغات در اینترنت و مجلات فارسی زبان )

نویسندگان: جلیل الله فاروقی هندوالان , علی علیزاده , نیلوفر هاشمزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین ابعاد ارتباطات بین المللی تجارت بین اقوام و ملل گوناگون است.

کلمات کلیدی

, گفتمان تبلیغات, اینترنت , مجلات , ویژگی های کلامی , ویژگی های غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062916,
author = {جلیل الله فاروقی هندوالان and علیزاده, علی and نیلوفر هاشمزاده},
title = {مقایسه قالب گفتمانی تبلیغات در اینترنت و مجلات فارسی زبان},
journal = {زبان شناخت},
year = {2017},
volume = {7},
number = {2},
month = {March},
issn = {2099-8002},
pages = {39--56},
numpages = {17},
keywords = {گفتمان تبلیغات، اینترنت ، مجلات ، ویژگی های کلامی ، ویژگی های غیر کلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه قالب گفتمانی تبلیغات در اینترنت و مجلات فارسی زبان
%A جلیل الله فاروقی هندوالان
%A علیزاده, علی
%A نیلوفر هاشمزاده
%J زبان شناخت
%@ 2099-8002
%D 2017

[Download]