زبان شناخت, دوره (7), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (39-56)

عنوان : ( مقایسه قالب گفتمانی تبلیغات در اینترنت و مجلات فارسی زبان )

نویسندگان: جلیل الله فاروقی هندوالان , علی علیزاده , نیلوفر هاشمزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه قالب گفتمانی تبلیغات در اینترنت و مجلات فارسی­ زبان از حیث ویژگی­ های کلامی و غیر کلامی می­ باشد. در بخش کلامی به بررسی ویژگی­ های نحوی و واژگانی مهم­تر و برجسته­ تر و در بخش غیر کلامی تحلیل رنگ، تکنیک طبقه­ بندی پنهان، برجسته­ سازی، فرازبان، جذب مخاطب از طریق برقراری تماس چشمی و موازات تصویری در تصاویر تبلیغات صورت پذیرفت. پس از تحلیل داده ­ها مشخص گردید که قالب گفتمانی تبلیغات در دو رسانه مورد نظر دارای تفاوت­ها و شباهت­ هایی با یکدیگر می­ باشند. از حیث ویژگی­ های کلامی این تفاوت­ها شامل کاربرد اندک ساخت پرسشی و به­ کارگیری بیشتر لغات بیگانه و نامأنوس در تبلیغات مجلات نسبت به اینترنت بود. کاربرد ساخت امری، نحو گسسته، استفاده از سبک رسمی و نوشتاری و نیز به­ کارگیری صفات مطلق در هر دو گروه تبلیغات مورد نظر جزو شباهت­های مشاهده­ شده در قسمت ویژگی­های کلامی بودند. بر اساس ویژگی­های غیر کلامی، مشاهده گردید که تبلیغات اینترنتی و مجلات از لحاظ کاربرد رنگ­های گرم و سرد، و بهره ­گیری از موازات تصویری با هم متفاوت هستند؛ اما هر دو گروه تبلیغات مورد نظر در به ­کارگیری تکنیک طبقه­ بندی پنهان، فرازبان در نوشتار، برجسته­ سازی در تصاویر و برقراری تماس چشمی با مخاطب به طور مشابه عمل می­ کنند.

کلمات کلیدی

, گفتمان تبلیغات, اینترنت , مجلات , ویژگی های کلامی , ویژگی های غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062916,
author = {جلیل الله فاروقی هندوالان and علیزاده, علی and نیلوفر هاشمزاده},
title = {مقایسه قالب گفتمانی تبلیغات در اینترنت و مجلات فارسی زبان},
journal = {زبان شناخت},
year = {2017},
volume = {7},
number = {2},
month = {March},
issn = {2099-8002},
pages = {39--56},
numpages = {17},
keywords = {گفتمان تبلیغات، اینترنت ، مجلات ، ویژگی های کلامی ، ویژگی های غیر کلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه قالب گفتمانی تبلیغات در اینترنت و مجلات فارسی زبان
%A جلیل الله فاروقی هندوالان
%A علیزاده, علی
%A نیلوفر هاشمزاده
%J زبان شناخت
%@ 2099-8002
%D 2017

[Download]