معارف عقلی, دوره (12), شماره (34), سال (2017-4) , صفحات (67-96)

عنوان : ( ادراک بصری در هوش مصنوعی و فلسفه ذهن )

نویسندگان: محمد فروغی , هادی وکیلی , اعظم قاسمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از گرایش­ های رایج و پرطرفدار در فلسفه ذهن، کارکردگرایی است، در این پژوهش برانیم تا به تحلیل فلسفی یک پژوهش معاصر در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. پژوهشی که به شبیه ­سازی ادراک بصری انسان با استفاده از مدل عصب­ شناختی ادراک می­ پردازد. این تحقیق که در سال 2013 انجام شده با استفاده از سامانه­ ای مرکب از شبکه­ های عصبی مصنوعی و سیستم­ های خبره، موفق به شبیه ­سازی سازوکار ادراک بصری انسان شده ­است. بعد از شرح پژوهش انجام­ شده، به بررسی تبعات فلسفی آن می­ پردازیم و با معرفی یک آزمایش ذهنی نشان می ­دهیم که از دید ناظر خارجی نمی­ توان بین یک روبات فوق هوشمند فرضی و یک انسان خودآگاه فرق بگذاریم؛ هرچند از دید اول­ شخص بین دو مورد ذکرشده تفاوت وجود دارد، ولی این تفاوت برای هوشمند دانستن یک سامانه اهمیتی ندارد؛ و لذا می­ توان از نگاه کارکردگرایانه دفاع نمود. همچنین در این پژوهش استدلال اتاق چینی سِرل اجمالاً معرفی شده و با استفاده از آزمایش ذهنی مذکور نقد و تحلیل می­ شود.

کلمات کلیدی

, ادراک بصری, هوش مصنوعی, فلسفه ذهن, کارکردگرایی, اتاق چینی سِرل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062961,
author = {فروغی, محمد and هادی وکیلی and اعظم قاسمی},
title = {ادراک بصری در هوش مصنوعی و فلسفه ذهن},
journal = {معارف عقلی},
year = {2017},
volume = {12},
number = {34},
month = {April},
issn = {2008-2126},
pages = {67--96},
numpages = {29},
keywords = {ادراک بصری، هوش مصنوعی، فلسفه ذهن، کارکردگرایی، اتاق چینی سِرل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ادراک بصری در هوش مصنوعی و فلسفه ذهن
%A فروغی, محمد
%A هادی وکیلی
%A اعظم قاسمی
%J معارف عقلی
%@ 2008-2126
%D 2017

[Download]