طب اورژانس ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2017-5) , صفحات (74-78)

عنوان : ( پاسخ به یک فرضیه آزمون نشده: ناآگاهی محققان دلیل گرایش به مجلات نامعتبر )

نویسندگان: مهدی دادخواه , محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار مختصر به بررسی یک فرضیه بدون آزمون پذیرفته شده در ادبیات مرتبط با مجلات نامعتبر پرداخته می­ شود. پس از رشد مجلات نامعتبر و شکل­ گیری جنبش جهانی در جهت مقابله با این مجلات که مبدا آن به اوایل سال 2010 برمی­ گردد، بسیاری افزایش آگاهی محققان را به عنوان راه اصلی مقابله با این مجلات نامعتبر معرفی کردند. براین اساس، مقالات متعددی به زبان­های مختلف و در رشته ­های متفاوت به نگارش درآمد که هدف آنها آگاهی بخشی به محققان بود. به نظر می­ رسد آنچه که این تحقیقات در عمل پذیرفته­ اند، فرضیه­ ای آزمون نشده ­ای بود که بیان می­داشت دلیل گرایش محققان به این مجلات نا اگاهی آنان است. این نوشتار به طور مختصر در پی اثبات و یا رد این فرضیه است و سعی می­ کند توجیه قابل قبولی را برای اثبات و یا رد این فرضیه ارائه نماید.

کلمات کلیدی

, مجلات نامعتبر, مجلات چپاولگر, اخلاق انتشار, علم کاذب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062989,
author = {دادخواه, مهدی and مهرآیین, محمد},
title = {پاسخ به یک فرضیه آزمون نشده: ناآگاهی محققان دلیل گرایش به مجلات نامعتبر},
journal = {طب اورژانس ایران},
year = {2017},
volume = {4},
number = {2},
month = {May},
issn = {2383-3645},
pages = {74--78},
numpages = {4},
keywords = {مجلات نامعتبر; مجلات چپاولگر; اخلاق انتشار; علم کاذب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پاسخ به یک فرضیه آزمون نشده: ناآگاهی محققان دلیل گرایش به مجلات نامعتبر
%A دادخواه, مهدی
%A مهرآیین, محمد
%J طب اورژانس ایران
%@ 2383-3645
%D 2017

[Download]