فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (15), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (23-34)

عنوان : ( طراحی و ساخت ناقل بیانی ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی برای قارچ دکمه ای )

نویسندگان: محسن اشرفی , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , مژگان پروندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم گلیکوزیلاسیون قارچ دکمه‌ای سفید مشابهت زیادی با سلول‌های پستانداران دارد و سبب شده است تا این قارچ برای بیان پروتئین‌های نوترکیب گلیکوزیله، از جایگاه قابل‌توجهی برخوردار گردد. فعال‌کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی یک پلی‌پپتید تک‌زنجیره‌ای گلیکوزیله است که سبب از بین رفتن لخته‌های خونی می‌شود. راه‌انداز gpdII نژادهای IM008 و Holland737 قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلی­مراز تکثیر و با قرار گرفتن راه‌انداز gpdII نژاد IM008 پیش از ژن گزینشگر hph پلاسمید pCAMBIA1304، سازه pCAMBIAH8 ساخته شد. با انتقال قطعات gLI7 و gLI8 (به­ترتیب حاصل اتصال راه‌انداز gpdII نژادهای Holland737 و IM008 به اینترون شماره هفت ژن gpdII و توالی ترشحی ژن لاکاز 1 می‌باشند) به سازه pCAMBIAH8، سازه‌های بیانی p13H87 و p13H88 طراحی و ساخته شدند. سرانجام با ورود ژن tPA به سازه‌های p13H88 و p13H87، سازه‌های بیانی p13H88T و p13H87T ایجاد شدند. سازه‌های ایجاد شده را می‌توان برای تولید tPA و همچنین برنامه‌های بهبود نژادی قارچ دکمه‌ای سفید مورد استفاده قرار داد.

کلمات کلیدی

, اینترون, پروتئین نوترکیب, توالی ترشحی, راه انداز gpdII , قارچ دکمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062998,
author = {محسن اشرفی and فارسی, محمد and میرشمسی کاخکی, امین and پروندی, مژگان},
title = {طراحی و ساخت ناقل بیانی ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی برای قارچ دکمه ای},
journal = {فن آوری زیستی در کشاورزی},
year = {2016},
volume = {15},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-7446},
pages = {23--34},
numpages = {11},
keywords = {اینترون، پروتئین نوترکیب، توالی ترشحی، راه انداز gpdII ، قارچ دکمه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و ساخت ناقل بیانی ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی برای قارچ دکمه ای
%A محسن اشرفی
%A فارسی, محمد
%A میرشمسی کاخکی, امین
%A پروندی, مژگان
%J فن آوری زیستی در کشاورزی
%@ 1735-7446
%D 2016

[Download]