ادبیات پارسی معاصر, دوره (6), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (75-100)

عنوان : ( تشبیه تاریک: گونه از تشبیه در شعر منثور معاصر )

نویسندگان: سیدامیرحسین مرتضایی , سیدجواد مرتضائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشبیه تاریک گونه ای از تشبیه است که در شعر منثور معاصر دیده میشود. در این نوع از تشبیه وجه شبه از مشبه به دریافت نمیشود و شخصی است.

کلمات کلیدی

, تشبیه, تشبیه تاریک, بلاغت, زیبایی شناسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063000,
author = {مرتضایی, سیدامیرحسین and مرتضائی, سیدجواد},
title = {تشبیه تاریک: گونه از تشبیه در شعر منثور معاصر},
journal = {ادبیات پارسی معاصر},
year = {2016},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-0549},
pages = {75--100},
numpages = {25},
keywords = {تشبیه، تشبیه تاریک، بلاغت، زیبایی شناسی، ابهام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشبیه تاریک: گونه از تشبیه در شعر منثور معاصر
%A مرتضایی, سیدامیرحسین
%A مرتضائی, سیدجواد
%J ادبیات پارسی معاصر
%@ 2383-0549
%D 2016

[Download]