اولین همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیا , 2017-06-11

عنوان : ( ره نگاشت توسعه شهر هوشمند در کلان شهرها - مورد مطالعه: کلان شهر مشهد )

نویسندگان: بهشید بهکمال , محسن کاهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دست‌یابی به مفهوم شهر هوشمند و گذر از دنیای یک بعدی شهرهای سنتی و امروزی به دنیای دو بعدی شهر هوشمند که دستاورد فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است، نیازمند برنامه راهبردی است. این برنامه راهبردی ضمن ایجاد ساختار علمی و پژوهشی برای تبیین دقیق مساله و طراحی و تدوین مدل و برنامه عملیاتی و اجرایی برای آن، زمینه های مناسب برای اجرا، پیاده‌سازی و توسعه آن را فراهم می‌نماید. بنابراین استقرار کامل شهر هوشمند نیازمند نقشه راهی است که براساس فرایندی گام به گام در بستر زمان و معطوف به آینده اجرا شود. از این رو، در این مقاله ضمن مروری بر مبانی نظری شهر هوشمند، فرایند اجرای ره نگاشت به منظور توسعه شهر هوشمند در کلان شهرها مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، نتایج اجرای فرایند پیشنهادی در پروژه تدوین و اجرای ره نگاشت توسعه شهر هوشمند مشهد بعنوان مطالعه موردی ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی

, شهر هوشمند, ره نگاشت, کلان شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063009,
author = {بهکمال, بهشید and کاهانی, محسن},
title = {ره نگاشت توسعه شهر هوشمند در کلان شهرها - مورد مطالعه: کلان شهر مشهد},
booktitle = {اولین همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیا},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شهر هوشمند، ره نگاشت، کلان شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ره نگاشت توسعه شهر هوشمند در کلان شهرها - مورد مطالعه: کلان شهر مشهد
%A بهکمال, بهشید
%A کاهانی, محسن
%J اولین همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیا
%D 2017

[Download]