دهمین کنفرانس داده کاوی ایران , 2018-01-16

عنوان : ( تشخیص رفتار نامتعارف کاربران با استفاده از نگاره رویداد نرم افزار )

نویسندگان: احسان عسکریان , بهشید بهکمال , محسن کاهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله، ارائه یک فرایند داده کاوی بومی شده برای تشخیص رفتارهای نامتعارف کاربران است. مراحل فرایند پیشنهای براساس یک تجربه عملی است که با استفاده از نگاره رویداد یک سیستم نرم افزاری انجام شده و نتایج نهایی پروژه در این مقاله ارائه شده است. برای اجرای این پروژه، ابتدا شش سناریو برای شناسایی رفتار نامتعارف تعریف شده و نتایج حاصل مورد بررسی قرارگرفته است. سپس با استفاده از روشهای داده کاوی بدون ناظر شامل الگوریتمهای تحلیل داده های غیرمعمول، تحلیل خوشههای رفتاری کاربران، تحلیل تغییرات رفتاری کاربران در سیر زمان و تحلیل شباهت عملکرد کاربران، رفتارهای نامتعارف کاربران شناسایی شده است. نتایج پروژه نشان داد که روش ترکیبی بکار گرفته شده برای شناسایی رفتار نامتعارف کاربران از دقت خوبی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, داده کاوی, تحلیل رفتار کاربر, نگاره رویداد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063016,
author = {عسکریان, احسان and بهکمال, بهشید and کاهانی, محسن},
title = {تشخیص رفتار نامتعارف کاربران با استفاده از نگاره رویداد نرم افزار},
booktitle = {دهمین کنفرانس داده کاوی ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {داده کاوی، تحلیل رفتار کاربر، نگاره رویداد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص رفتار نامتعارف کاربران با استفاده از نگاره رویداد نرم افزار
%A عسکریان, احسان
%A بهکمال, بهشید
%A کاهانی, محسن
%J دهمین کنفرانس داده کاوی ایران
%D 2018

[Download]