پژوهش های نهج البلاغه, دوره (16), شماره (53), سال (2017-9) , صفحات (11-27)

عنوان : ( کشف قواعد مدیریتی از کلام علوی )

نویسندگان: جواد لطفی , حسن نقی زاده , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رهنمودهای علوی در عرصه مدیریت می‌تواند راهگشای مدیران دیروز، امروز و فردا باشد. البته این رهنمودها گاه در قالب یک سلسله قضایا یا قواعد کلی ارائه شده است که با توجه به آن، این پرسش مطرح است که روش‌شناسی یا شیوه کشف این قواعد چگونه است و با اصول موجود در مدیریت چگونه پیوند می‌خورد؟ بدین منظور باید به سراغ دلالت‌های روشن متن رفت که مبتنی بر اصول لفظی و اصول عقلایی است و از دانش مدیریت فقط برای تأیید بیشتر و ایضاح فزون‌تر قاعده یاری جست. با این روش، می‌توان به عبارت‌هایی دست یافت که به‌عنوان قاعده مدیریتی نمایان می‌شوند. البته باید در این راستا مراقب آسیب‌های روش‌شناسی از قبیل التقاط، استقرای ناقص، برخورد گزینشی از کلام امام و مشکلات پژوهش‌های میان‌رشته‌ای بود. قاعده‌ای که در این مقاله ارائه شده است، قاعده پرهیز از پراکنده‌کاری در عرصه مدیریت است که از جمله «مَنْ أَوْمَأَ إِلَى مُتَفَاوِتٍ خَذَلَتْهُ الْحِیَلُ» برگرفته شده است.

کلمات کلیدی

قاعده‌های مدیریتی؛ نهج البلاغه و مدیریت؛ امام علی و قواعد مدیریتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063040,
author = {لطفی, جواد and نقی زاده, حسن and رحیم نیا , فریبرز},
title = {کشف قواعد مدیریتی از کلام علوی},
journal = {پژوهش های نهج البلاغه},
year = {2017},
volume = {16},
number = {53},
month = {September},
issn = {1735-8051},
pages = {11--27},
numpages = {16},
keywords = {قاعده‌های مدیریتی؛ نهج البلاغه و مدیریت؛ امام علی و قواعد مدیریتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف قواعد مدیریتی از کلام علوی
%A لطفی, جواد
%A نقی زاده, حسن
%A رحیم نیا , فریبرز
%J پژوهش های نهج البلاغه
%@ 1735-8051
%D 2017

[Download]