زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (7), شماره (26), سال (2018-2) , صفحات (1-15)

عنوان : ( ژئوشیمی و خاستگاه کانسنگ مگنتیت- اسپکیولاریت آپاتیت دار کانسار آهن ده زمان، شمال شرقی زون تکتونیکی کاشمر- کرمان )

نویسندگان: حسین حاجی میرزاجان , آزاده ملکزاده شفارودی , سیدمسعود همام , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار آهن ده زمان در استان خراسان رضوی و در شمال شرقی زون تکتونیکی کاشمر- کرمان قرار رفته است. زمین-شناسی محدوده شامل مجموعه سنگهای آتشفشانی- رسوبی دگرگون شده اواخر نئوپروتروزوئیک و توده گرانیتی کامبرین زیرین است. واحد متاریولیت- متاریوداسیت میزبان در زون فرورانش تشکیل شده است. کانی‌سازی به شکل رگه- رگچه، توده ای، افشان و برشی دیده می شود. کانیهای اولیه شامل مگنتیت، اسپکیولاریت، آپاتیت و جزیی کالکوپیریت و کانیهای ثانویه مالاکیت و هماتیت است. کانیهای باطله های کلریت، کربنات، کوارتز، بیوتیت ± تورمالین می باشد. تمرکز بالایی از عناصر نادرخاکی همراه با غنی شدگی متوسط تا شدید LREE نسبت به HREE در مگنتیت ها دیده می شود. شواهد کانی شناسی، بافت، آلتراسیون، نوع سنگ میزبان و شیمی مگنتیت نشان می دهد که کانی سازی مگنتیت- اسپکیولاریت آپاتیت دار شبیه به ذخایر نوع کایرونا است و منشاء هیدروترمالی دارد. این بخش از زون تکتونیکی کاشمر- کرمان پتانسیل بالایی برای ذخایر کایرونا دارد و و باید برنامه اکتشافی تفصیلی برای آن طراحی شود.

کلمات کلیدی

, ژئوشیمی, کانی سازی, کانسار نوع کایرونا, ده زمان, زون تکتونیکی کاشمر- کرمان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063041,
author = {حاجی میرزاجان, حسین and ملکزاده شفارودی, آزاده and همام, سیدمسعود and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {ژئوشیمی و خاستگاه کانسنگ مگنتیت- اسپکیولاریت آپاتیت دار کانسار آهن ده زمان، شمال شرقی زون تکتونیکی کاشمر- کرمان},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2018},
volume = {7},
number = {26},
month = {February},
issn = {2251-7057},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {ژئوشیمی، کانی سازی، کانسار نوع کایرونا، ده زمان، زون تکتونیکی کاشمر- کرمان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ژئوشیمی و خاستگاه کانسنگ مگنتیت- اسپکیولاریت آپاتیت دار کانسار آهن ده زمان، شمال شرقی زون تکتونیکی کاشمر- کرمان
%A حاجی میرزاجان, حسین
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A همام, سیدمسعود
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2018

[Download]