اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی , 2017-02-28

عنوان : ( کاربرد بسته بندی اتمسفر اصلاح شده در افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت خرمای برحی )

نویسندگان: حیدر جمعه کاظم الکعبی , ناصر صداقت , فرشته حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خرمای رقم برحی از مهمترین ارقام خرما به شمار می رود که میوه آن به دلیل زود رس بودن ، نداشتن طعم گس و شیرینی زیاد در مرحله ی خلال به مصرف می رسد . از سوی دیگر به دلیل درصد رطوبت بالا ، میوه ها بسیار فسادپذیر بوده و ماندگاری کمی دارند. در این پژوهش خرمای برحی در مرحله خلال برداشت شد. میوه های خرما تحت شرایط هوای معمولی (شاهد) و اتمسفر اصلاح شده با ترکیب 40 درصد اکسیژن + 20 درصد دی اکسید کربن و 5 درصد اکسیژن + 20 درصد دی اکسید کربن بسته بندی شده و بسته ها در دماهای 5 ،20 و 30 درجه سانتی گراد به مدت یک ماه نگهداری شدند. تغییرات ویژگی های مختلف کیفی نظیر کاهش وزن، اسیدیته ، مواد جامد محلول ، بافت و آزمون حسی تحت تیمارهای اعمال شده در زمان های صفر ، 10 ، 20 و30 روز پس از نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده شرایط اتمسفر اصلاح شده بهبود معنی داری را در کلیه ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی نمونه ها ایجاد نمود، به طوری که غلظت گاز اکسیژن 5 درصد+ 20درصد دی اکسید کربن بهترین بسته بندی از نظر حفظ خصوصیات کیفی خرمای برحی می¬باشد. همچنین دمای نگهداری 5 درجه سانتیگراد طی زمان های مختلف نگهداری (10،20،30) دمای مطلوب نگهداری خرما بود.

کلمات کلیدی

, بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده , خرما, برحی , ماندگاری, بافت سنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063069,
author = {الکعبی, حیدر جمعه کاظم and صداقت, ناصر and فرشته حسینی},
title = {کاربرد بسته بندی اتمسفر اصلاح شده در افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت خرمای برحی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی},
year = {2017},
location = {جیرفت, ايران},
keywords = {بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده ، خرما، برحی ، ماندگاری، بافت سنجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد بسته بندی اتمسفر اصلاح شده در افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت خرمای برحی
%A الکعبی, حیدر جمعه کاظم
%A صداقت, ناصر
%A فرشته حسینی
%J اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
%D 2017

[Download]