چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23

عنوان : ( ارزیابی سلامت رودخانه ها با استفاده از شاخص های زیستی )

نویسندگان: سمیه سه بری , امید صفری , آزیتا فراشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ورود آلاینده¬های متنوع به اکوسیستم¬های آبی که علاوه بر ارزش¬های اکولوژیکی از اهمیت اقتصادی بالایی نیز برخوردارند، ارزیابی سلامت آن¬ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در حال حاضر ارزیابی سلامت اکوسیستم یک عامل اساسی در حفاظت و پایش از اکوسیستم¬هاست. موجودات زنده ساکن در اکوسیستم¬های رودخانه¬ای نیز به گونه¬ای دقیق و حساس شرایط کیفی آب¬ها را منعکس می¬نمایند. در نتیجه یکی از بهترین روش¬های عملی و به صرفه اقتصادی جهت تعیین سلامت اکولوژیکی آب-ها استفاده از شاخص¬های زیستی می¬باشد. شاخص ها اطلاعاتی در مورد محیط زیست و کیفیت اکوسیستم¬ها ارائه می¬دهند و می-توانند در سطح یک حوزه آبخیز یا کل کشور قابل استفاده باشند. این شاخص¬ها ابزاری ساده و مناسب برای تعیین شرایط کیفیت آب بوده و مانند هر ابزار دیگری، نیازمند آگاهی از اصول و مفاهیم اساسی آب و موضوعات مربوطه می¬باشند. در این خصوص شاخص¬های زیادی توسعه یافته است که در این مقاله به معرفی برخی از این شاخص¬ها پرداخته می¬شود.

کلمات کلیدی

, رودخانه, آلودگی, شاخص زیستی, سلامت اکوسیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063108,
author = {سه بری, سمیه and صفری, امید and فراشی, آزیتا},
title = {ارزیابی سلامت رودخانه ها با استفاده از شاخص های زیستی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رودخانه، آلودگی، شاخص زیستی، سلامت اکوسیستم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی سلامت رودخانه ها با استفاده از شاخص های زیستی
%A سه بری, سمیه
%A صفری, امید
%A فراشی, آزیتا
%J چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
%D 2017

[Download]