بیست و سومین کنفرانس هسته ای ایران , 2017-02-22

عنوان : ( بررسی خصوصیات مواد معادل بافت فانتوم فیزیکی در تصویربرداری تشخیصی )

نویسندگان: پریسا اخلاقی , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش های تعیین مقدار دز جذبی اندام ها، استفاده از فانتوم های فیزیکی مناسب می باشد، که تا حد امکان مشخصات بدن انسان را داشته داشته باشند و بتوانند رفتار واقعی پرتو در بدن را شبیه سازی کنند. در این پژوهش، نحوه انتخاب مواد معادل بافت براساس ضریب تضعیف جرمی، عدد اتمی موثر، چگالی بافت و چگالی الکترونی و همچنین دزسنجی بیان می شود. در این راستا، با توجه به مواد معادل بافت موجود، سه نوع ماده مختلف به عنوان ماده معادل استخوان، جایگزین بافت نرم و ماده معادل ریه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که پلی اورتان، فوم پلی-اورتان و پلی‌وینیل کلرید به ترتیب برای مواد معادل بافت نرم، ریه و بافت استخوانی در ولتاژ 120kVp مناسب هستند

کلمات کلیدی

, فانتوم فیزیکی, تصویربرداری تشخیصی, چگالی الکترونی, عدد اتمی موثر, دزسنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063128,
author = {پریسا اخلاقی and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {بررسی خصوصیات مواد معادل بافت فانتوم فیزیکی در تصویربرداری تشخیصی},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فانتوم فیزیکی، تصویربرداری تشخیصی، چگالی الکترونی، عدد اتمی موثر، دزسنجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات مواد معادل بافت فانتوم فیزیکی در تصویربرداری تشخیصی
%A پریسا اخلاقی
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J بیست و سومین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2017

[Download]