تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (51), شماره (3), سال (2016-5) , صفحات (541-567)

عنوان : ( شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران با بکار گیری الگوی ALP )

نویسندگان: فرهاد ترحمی , مسعود همایونی فر , مهدی خداپرست مشهدی , محمدرضا لطفعلی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی زنجیره‌های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران است. برای این منظور، با استفاده از جدول داده - ستاندة سال 1390مناطق نفت­ خیز ایران، پیوندهای بین بخشی و زنجیره ­های تولید شناسایی می ­شوند. نتایج پژوهش نشان می­ دهد که گرچه بخش نفت خام و گاز طبیعی، 50 درصد از ستاندة منطقه را به خود اختصاص داده است، ولی جزء بخش‌های پیشرو محسوب نمی‌شود. در مقابل، بخش ساخت انواع ماشین‌آلات به‌عنوان بخش پیشروی منطقه لحاظ می‌شود. بررسی زنجیره‌های تولید مناطق نفت‌خیز ایران نشان می‌دهد که بخش کک و مواد شیمیایی طولانی‌ترین زنجیره را در منطقه دارا می‌باشد، همچنین تأثیرات دو بخش برق و بانک و بیمه بر بخش نفت خام و گاز طبیعی، مستقیم است. افزون بر این، گرچه دو بخش تأمین آب و گاز در منطقه دارای مزیت نسبی هستند، ولی در زنجیرة تولید منطقه نقشی ندارند.

کلمات کلیدی

, مناطق نفت‌خیز ایران, جدول داده - ستانده, میانگین طول انتشار, بخش پیشرو, زنجیرة تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063135,
author = {ترحمی, فرهاد and همایونی فر, مسعود and خداپرست مشهدی, مهدی and لطفعلی پور, محمدرضا},
title = {شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران با بکار گیری الگوی ALP},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2016},
volume = {51},
number = {3},
month = {May},
issn = {0039-8969},
pages = {541--567},
numpages = {26},
keywords = {مناطق نفت‌خیز ایران; جدول داده - ستانده; میانگین طول انتشار; بخش پیشرو; زنجیرة تولید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران با بکار گیری الگوی ALP
%A ترحمی, فرهاد
%A همایونی فر, مسعود
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2016

[Download]