اولین کنگره بین المللی مدیریت، بهداشت و بیماریهای حیوانات مزرعه , 2017-04-11

عنوان : ( مطالعه آناتومی و مورفولوژی زبان در مرغ شاخدار )

نویسندگان: محسن طبسی , احمدعلی محمدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه مرغ گینه یا مرغ شاخدار جزو رده پرندگان قرقاول محسوب میشود و از طبقه پرندگان می باشد. زبان پرنده همراه با ارگانهای دیگر دستگاه گوارش نقش مهمی در گرفتن غذا و تغذیه و همچنین حس چشایی پرنده دارد. شکل و اندازه زبان در پرندگان به نحوه تغذیه آنها وتحت تاثیر عادات غذایی و محیط زیست حیوان بستگی دارد. زبان از سه قسمت نوک ،بدنه و ریشه تشکیل شده است و در اکثر پرندگان،بدنه و ریشه اندام با ردیفی از پرز های بزرگ مخروطی از یکدیگر جدا می شوند. حال در این مطالعه به آناتومی و مرفولوژی زبان می پردازیم. روش کار تعداد شش قطعه مرغ شاخدار (سه قطعه نر و سه قطعه ماده ) تهیه و به آزمایشگاه بافت شناسی منتقل کرده، پس از ذبح شرعی و خونگیری کامل، کل زبان را از حفره دهان خارج نموده و سپس نمونه با آب مقطر کاملا شستشو داده شد و در نهایت به بررسی زبان از نظر آناتومی و مورفولوژی پرداخته و ابعاد زبان به وسیله کولیس اندازه گیری شد. بحث و نتیجه گیری در این مطالعه مشخص گردید که شکل زبان این پرنده در هر دو جنس مثلثی است و سه قسمت ریشه، بدنه و نوک زبان تعیین گردید.یک ردیف عرضی پرز مخروطی بین ریشه و بدنه دیده شد. یک شیار میانی به صورت طولی در سطح پشتی زبان وجود دارد.میانگین طول کل زبان ۹۱/۲۱، طول نوک ۸، عرض آن ۶، طول بدنه ۶، عرض آن ۸، طول ریشه۷ و عرض آن ۹ میلیمتر بود.در پایان مشخص شد که زبان این پرنده مشابه زبان ماکیان بومی ایران می باشد.

کلمات کلیدی

, آناتومی, مورفولوژی, زبان, مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063146,
author = {طبسی, محسن and محمدپور, احمدعلی},
title = {مطالعه آناتومی و مورفولوژی زبان در مرغ شاخدار},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی مدیریت، بهداشت و بیماریهای حیوانات مزرعه},
year = {2017},
location = {کازرون, ايران},
keywords = {آناتومی، مورفولوژی، زبان، مرغ شاخدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه آناتومی و مورفولوژی زبان در مرغ شاخدار
%A طبسی, محسن
%A محمدپور, احمدعلی
%J اولین کنگره بین المللی مدیریت، بهداشت و بیماریهای حیوانات مزرعه
%D 2017

[Download]