اولین کنگره بین المللی مدیریت، بهداشت و بیماریهای حیوانات مزرعه , 2017-04-11

عنوان : ( مطالعه آناتومی و بافت شناسی غده آدرنال در مرغ مروارید بالغ )

نویسندگان: پریسا دادگرمقدم , احمدعلی محمدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده غدد آدرنال از غدد مهم درون ریز بدن می باشند.با توجه به این که در مورد بافت شناسی و استریولوژی آن ها در مرغ گینه اطلاعات کمی وجود داشت تحقیق حاضر صورت گرفت. مقدمه رایج ترین گونه مرغ گینه مرغ مروارید است.غدد آدرنال هورمون های مهمی ترشح میکنندکه در متابولیسم کربوهیدرات ها وآب و الکترولیت ها و حفظ فشار خون پرندگان نقش دارند. روش کار جهت مطالعه بافت شناسی و استریولوژی آدرنال مرغ گینه از این حیوان 8 قطعه تهیه شد. پس از ذبح حیوانات غدد آدرنال آن ها خارج و فیکس شد. سپس از نمونه ها مقاطع بافتی تهیه گردید و پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین – ائوزین و ماسون تری کروم موردبررسی قرار گرفتند. بحث و نتیجه گیری غددآدرنال ساختاری زوج دارند و به رنگ زرد تا قهوه ای هستند و در هر دوسوی آئورت شکمی، نزدیک لبه ی میانی قطب قدامی کلیه قرار گرفته اند و به وسیله ی تخمدان ها پوشیده شده اند و اختلاف معنی داری بین دو غده از لحاظ پارامتر های مورفولوژی وجود ندارد. نتایج بافت شناسی نشان دادکه آدرنال از 3 ناحیه تشکیل شده است. ناحیه زیر کپسولی، ناحیه جداری و ناحیه مرکزی. سینوزوئید ها وگانگلیون سل ها نیز در تمام نواحی آدرنال مشاهده شدند. با کمک روش استریولوژی در آدرنال راست کورتکس 34/69 %مدولا83/20% و کپسول 5% و سینوزوئید ها 83/4% بودند. در آدرنال چپ کورتکس 16/71%، مدولا 16/20% و کپسول 68/4% و سینوزوئید ها 4% بودند. یافته های آماری نشان داد که در هردو غده کورتکس بیشترین حجم را دارد وبعد از آن مدولا و بعد کپسول و سینوزوئید ها قرار دارند و دو غده تفاوت معنی دار دیگری ندارند.در مرغ گینه کورتکس حجم بیشتر و نسبت کورتکس به مدولای بیشتری نسبت به مرغ خانگی دارد.

کلمات کلیدی

, مورفولوژی, بافت شناسی, استریولوژی, آدرنال, مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063147,
author = {دادگرمقدم, پریسا and محمدپور, احمدعلی},
title = {مطالعه آناتومی و بافت شناسی غده آدرنال در مرغ مروارید بالغ},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی مدیریت، بهداشت و بیماریهای حیوانات مزرعه},
year = {2017},
location = {کازرون, ايران},
keywords = {مورفولوژی، بافت شناسی، استریولوژی، آدرنال، مرغ مروارید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه آناتومی و بافت شناسی غده آدرنال در مرغ مروارید بالغ
%A دادگرمقدم, پریسا
%A محمدپور, احمدعلی
%J اولین کنگره بین المللی مدیریت، بهداشت و بیماریهای حیوانات مزرعه
%D 2017

[Download]