چهارمین کنفرانس ملی غلوم و مهندسی جداسازی , 2017-05-24

عنوان : ( استخراج رنگدانه کلورفیل a از ریزجلبک کلرلا کشت شده در فاضلاب شهری مشهد )

نویسندگان: فاطمه رضایی , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رنگدانه¬های گیاهان در زمینه¬های دارویی، آرایشی و رنگ امیزی استفاده می¬شوند. کلروفیل¬ها و کاروتنوئید¬ها دو گروه بزرگ از رنگدانه¬های طبیعی هستند. در میان کلروفیل¬ها کلروفیل نوع a فراوانی بیشتری نسبت به انواع دیگر دارد. از جمله منابع تولید رنگدانه گیاهان و ریزجلبک¬ها هستند. در این مطالعه از ریزجلبک کلرلا برای تولید رنگدانه استفاده شد. روش¬های مختلفی برای استخراج رنگدانه وجود دارد؛ از جمله آنها، استخراج با کمک التراسوند می¬باشد. در این پژوهش توانایی حلال¬های استون و اتانول، تاثیر دما ، التراسوند ، نسبت حجم حلال به جرم ریزجلبک (v/w)، در استخراج رنگدانه کلروفیل نوع a از ریزجلبک کلرلا بررسی شد. در دمای 45 درجه با حلال اتانول با میزان کلروفیل استخراجی 0.01078 گرم کلروفیل به ازای یک گرم ریزجلبک بیشترین میزان استخراج حاصل شد. نسبت 80 برای حجم حلال به وزن ریزجلبک دارای بازده بالاتری بود.

کلمات کلیدی

, ریزجلبک کلرلا , کلروفیل, استخراج با کمک التراسوند, فاضلاب شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063220,
author = {رضایی, فاطمه and اخوان مهدوی, محمود and قشلاقی, رضا},
title = {استخراج رنگدانه کلورفیل a از ریزجلبک کلرلا کشت شده در فاضلاب شهری مشهد},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی غلوم و مهندسی جداسازی},
year = {2017},
location = {بابل, ايران},
keywords = {ریزجلبک کلرلا ، کلروفیل، استخراج با کمک التراسوند، فاضلاب شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج رنگدانه کلورفیل a از ریزجلبک کلرلا کشت شده در فاضلاب شهری مشهد
%A رضایی, فاطمه
%A اخوان مهدوی, محمود
%A قشلاقی, رضا
%J چهارمین کنفرانس ملی غلوم و مهندسی جداسازی
%D 2017

[Download]