اولین کنگره ملی بهداشت و سلامت غذا , 2017-05-03

عنوان : ( تشخیص لیستریا مونوسایتوژنز در ساندویچ های سرد و گرم عرضه شده در سطح شهر مشهد به روش مولتی پلکس PCR )

نویسندگان: محمد محسن زاده , علی اکبر سلیمانی داودلی , محمد خضری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساندویچ ها از انواع غذاهای چند جزئی محسوب شده که معمولا بدون انجام فرایند سالم سازی میل می شوند. لذا همواره احتمال حضور عوامل بیماریزادر آنها وجود دارد. این مطالعه با هدف تشخیص لیستریا مونوسایتوژنز در ساندویچ های سرد و گرم به روشهای کشت و Multiplex-PCR انجام گردید. در این مطالعه تعداد 140 نمونه ی ساندویچ (90 نمونه ساتدویچ کالباس و 50 نمونه ساندویچ همبرگر) از اغذیه فروشی ها و سوپرمارکت های سطح شهر مشهد به طور کاملا تصادفی جمع آوری گردید و در آزمایشگاه از بابت وجود لیستریا بر طبق روش ISO 11290-1 مورد ارزیابی قرار گرفت. پرگنه های مشکوک توسط کیت MicrogenTM listeria ID تایید اولیه و در نهایت به وسیله ی آزمون MUltiplex-PCR از بابت جنس لیستریا و گونه ی مونوسایتوژنز تایید گردیدند. در مجموع از تعداد 140 نمونه مورد بررسی، تعداد 39 جدایه با استفاده از روش کشت به عنوان مشکوک به لیستریا شناسایی شدند. از بین 39 جدایه لیستریای مورد بررسی تعداد 12 جدایه با استفاده از کیت آزمایشگاهی به عنوان لیستریا مونوسایتوژنز شناسایی گردیدند.

کلمات کلیدی

, لیستریا مونوسایتوژنز, ساندویچ کالباس و همبرگر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063244,
author = {محسن زاده, محمد and سلیمانی داودلی, علی اکبر and محمد خضری},
title = {تشخیص لیستریا مونوسایتوژنز در ساندویچ های سرد و گرم عرضه شده در سطح شهر مشهد به روش مولتی پلکس PCR},
booktitle = {اولین کنگره ملی بهداشت و سلامت غذا},
year = {2017},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {لیستریا مونوسایتوژنز، ساندویچ کالباس و همبرگر، Multiplex-PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص لیستریا مونوسایتوژنز در ساندویچ های سرد و گرم عرضه شده در سطح شهر مشهد به روش مولتی پلکس PCR
%A محسن زاده, محمد
%A سلیمانی داودلی, علی اکبر
%A محمد خضری
%J اولین کنگره ملی بهداشت و سلامت غذا
%D 2017

[Download]