دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی , 2017-01-18

عنوان : ( ارزیابی بهینه سازی اختصاص کاربری زمین شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان )

نویسندگان: حسن آزادی , روزبه شاد , مرجان قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مهمترین فعالیتها در زمینه توسعه شهری و شهرک سازی ...

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, کلونی مورچگان, بهینه سازی, سیستم اطلاعات مکانی, کاربری زمین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063246,
author = {حسن آزادی and شاد, روزبه and مرجان قائمی},
title = {ارزیابی بهینه سازی اختصاص کاربری زمین شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، کلونی مورچگان، بهینه سازی، سیستم اطلاعات مکانی، کاربری زمین.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی بهینه سازی اختصاص کاربری زمین شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان
%A حسن آزادی
%A شاد, روزبه
%A مرجان قائمی
%J دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
%D 2017

[Download]