پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (16), شماره (2), سال (2015-1) , صفحات (159-174)

عنوان : ( بازخوانی انتقادی نظریه مدرس زنوزی در مسأله معاد جسمانی )

نویسندگان: فردین جمشیدی مهر , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث معاد، یکی از مهم¬ترین بحث¬های حوزه¬ی فلسفه و کلام اسلامی به شمار می¬رود. اعتقاد به این¬که بعد از مرگ، انسان¬ها مبعوث می¬شوند و به فراخور اعمال و علومی که کسب کرده¬اند، به کمال لایقِ خود می¬رسند، از اصول دین اسلام محسوب می¬شود. حکیم آقا علی مدرّس زنوزی که از صاحب¬نظران حکمت صدرایی به شمار می¬رود، برخلاف مشرب ملاصدرا، به حشر بدن عنصری در مسئله¬ی معاد جسمانی قائل شده است. در زمینه¬ی نظریه¬ی ایشان، کتب و مقالاتی از جمله کتاب «معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزی» تألیف دکتر ابراهیمی دینانی، منتشر شده است اما در این مقاله، انتقاداتی متفاوت بر اساس حکمت صدرایی مطرح می-شود و نگاهی به مهم¬ترین استدلال قائلین به حشر بدن عنصری که ظواهر دینی باشد، خواهیم داشت.

کلمات کلیدی

, معاد جسمانی, بدن عنصری, بدن مثالی, حکیم زنوزی, آقا علی مدرس, ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063255,
author = {جمشیدی مهر, فردین and جوارشکیان, عباس},
title = {بازخوانی انتقادی نظریه مدرس زنوزی در مسأله معاد جسمانی},
journal = {پژوهش های فلسفی- کلامی},
year = {2015},
volume = {16},
number = {2},
month = {January},
issn = {1735-9791},
pages = {159--174},
numpages = {15},
keywords = {معاد جسمانی- بدن عنصری- بدن مثالی- حکیم زنوزی- آقا علی مدرس- ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی انتقادی نظریه مدرس زنوزی در مسأله معاد جسمانی
%A جمشیدی مهر, فردین
%A جوارشکیان, عباس
%J پژوهش های فلسفی- کلامی
%@ 1735-9791
%D 2015

[Download]