سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2017-05-09

عنوان : ( بررسی تغییرات عمقی سازند آب تلخ در شرق حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , میثم شفیعی اردستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق شکل هندسی فرامینیفرهای پلانکتونیک در سازند آب تلخ، برش حمام قلعه به منظور تعیین تغییرات سطح آب دریا مورد مطالعه قرار گرفت. این سازند از واحد های سنگ شناسی شیل و مارن به ضخامت 869 متر تشکیل شده است. سازند آب تلخ در برش حمام قلعه بصورت پیوسته بر روی سازند آبدراز و بصورت ناپیوسته در زیر سازند نیزار قرار گرفته است. بر مبنای مطالعه آماری فرامینیفر 3 گروه از مورفوتایپ های پلانکتون کرتاسه بر اساس عمق زندگی آنها تشخیص داده شده است. این گروه ها عبارتند از: 0 متر) که نمونه های مربوط به این عمق دارای صدف مستقیم و یا تروکواسپیرال با حجرات کروی ٬ بدون - -1 فونای مناطق کم عمق( 50 50 متر) نمونه های مربوط به این - می باشند. 2-فونای آبهای حدواسط ( 100 Muricohedbergella holmdelensis کیل مانند می باشند. 3-فونای آبهای Archaeoglobigerina اعماق دارای صدف های تروکواسپیرال با حجرات فشرده و کیلهای ابتدایی نظیر عمیق تر (پایین تر از 100 متر) نمونه های مربوط به این اعماق دارای صدف تروکواسپیرال با حجرات فشرده و دارای کیل همانند فراوان می باشند. در زیر آشکوب (M. می باشند. به طور کلی در برش مورد مطالعه اشکال گروه مورفوتایپ یک( 1 Globotruncana حاکی از M و پایین بودن میزان فراوانی گروه 1 M بالا بودن میزان فراوانی گروه 3 earliest Campanian-Early Campanian های نشان از %P به همراه M میزان فراوانی گروه 3 Middle Campanian بالا بودن سطح آب دریا در این مقطع زمانی دارد. در آشکوب غالب و گروه M گروه مورفوتایپی 3 Middle Campanian-Late Campanian پایین بودن سطح آب دریا دارد. در آشکوب های دارای فراوانی پایین می باشد که تمام موارد مذکور نشان از بالا بودن سطح آب دریا در این مقطع زمانی دارد. در نهایت M مورفوتایپی 1 خود حاکی از پایین آمدن سطح آب دریا در برش مورد %P پایین بودن (Late Late Campanian) در بالاترین حد آشکوب کامپانین مطالعه است.

کلمات کلیدی

حوضه رسوبی کپه داغ ٬ سازند آب تلخ ٬ روزن داران شناور ٬ سطح آب دریا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063269,
author = {وحیدی نیا, محمد and میثم شفیعی اردستانی},
title = {بررسی تغییرات عمقی سازند آب تلخ در شرق حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حوضه رسوبی کپه داغ ٬ سازند آب تلخ ٬ روزن داران شناور ٬ سطح آب دریا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات عمقی سازند آب تلخ در شرق حوضه رسوبی کپه داغ
%A وحیدی نیا, محمد
%A میثم شفیعی اردستانی
%J سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2017

[Download]