سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2017-05-09

عنوان : ( مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند مزدوران در شرق حوضه کپه داغ )

نویسندگان: زهره کدیور , محمد وحیدی نیا , عبدالمجید موسوی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشته کوه های کپه داغ در شمال و شمال شرق ایران قرار گرفته است. سازند مزدوران یکی از واحدهای مهم دوره ژوراسیک (آکسفوردین -کیمریجین) بوده و این سازند سنگ مخزن میدان گازی خانگیران است. به منظور شناخت دقیق ریز رخساره ها و تعیین محیط رسوبگذاری سازند مزدوران, برشی در شرق حوضه کپه داغ در محل شمال غرب گردنه مزدوران انتخاب کردیم که ضخامت این برش 418 متر اندازه گیری شد. سازند مزدوران در شرق حوضه کپه داغ غالبا از سنگ آهک دولومیتی و دولومیت های آهکی ضخیم لایه و صخره ساز همراه با تداخل های شیلی و ماسه سنگی تشکیل شده است. براساس مشاهدات صحرایی و مطالعه 100 مقطع نازک از سازند مزدوران, ریز رخساره ها شناسایی شدند که معرف اینست سازند مزدوران در یک پلتفرم کربناته کم عمق (رمپ میانی و داخلی) بر جای گذاشته شده است که 4 محیط لاگون, سدی و محیط جزرو مدی قابل شناسایی می باشد

کلمات کلیدی

, ریز رخساره, محیط رسوبگذاری, سازند مزدوران, ژوراسیک فوقانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063270,
author = {زهره کدیور and وحیدی نیا, محمد and عبدالمجید موسوی نیا},
title = {مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند مزدوران در شرق حوضه کپه داغ},
booktitle = {سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریز رخساره- محیط رسوبگذاری- سازند مزدوران- ژوراسیک فوقانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند مزدوران در شرق حوضه کپه داغ
%A زهره کدیور
%A وحیدی نیا, محمد
%A عبدالمجید موسوی نیا
%J سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2017

[Download]