دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, دوره (16), شماره (3), سال (2017-6) , صفحات (283-290)

عنوان : ( سوء‌رفتاری علمی به نام مقاله‌سازی )

نویسندگان: مهدی دادخواه , محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بیان سوء‌رفتاری علمی به نام مقاله‌سازی در دنیای آکادمیک است. اگرچه پیش از این مواردی از جمله داده‌سازی در برخی منابع مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند، ولی به نظر می‌رسد مباحثی همچون سایه‌نویسی، مجلات نامعتبر و گزافه‌نویسی چندان برای محققان کشور شناخته‌شده نیستند. به همین دلیل، ضروری به نظر می‌رسد تا بیشتر به این موضوع پرداخته شود. به همین جهت، این مقاله به بررسی و معرفی این سوء‌رفتارهای علمی با ارائه نمونه‌های موجود می‌پردازد. مواد و روش‌ها: این پژوهش بیشتر مبتنی بر مشاهدات و تجربیات عینی نویسندگان و سایر منابع کتابخانه‌ای موجود در این زمینه می‌باشد. یافته‌ها: پژوهش پیش‌رو به معرفی انواع شیوه‌های غیراخلاقی و رو‌به‌رشد در انتشار و تولید مقالات می‌پردازد و آنها را به مخاطبان خود معرفی می‌نماید. نتیجه‌گیری: نتیجه حاصل‌شده از این مقاله را می‌توان همانا افزایش آگاهی محققان دانست تا به‌صورتی آگاهانه در فضای وب به انتشار یافته‌های علمی خود بپردازند و تا حد ممکن از سوء‌رفتارهای آکادمیک دوری نمایند.

کلمات کلیدی

, مقاله‌سازی, مجلات نامعتبر, گزافه‌نویسی, داده‌سازی, اخلاق علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063271,
author = {دادخواه, مهدی and مهرآیین, محمد},
title = {سوء‌رفتاری علمی به نام مقاله‌سازی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان},
year = {2017},
volume = {16},
number = {3},
month = {June},
issn = {1735-3165},
pages = {283--290},
numpages = {7},
keywords = {مقاله‌سازی، مجلات نامعتبر، گزافه‌نویسی، داده‌سازی، اخلاق علمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سوء‌رفتاری علمی به نام مقاله‌سازی
%A دادخواه, مهدی
%A مهرآیین, محمد
%J دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
%@ 1735-3165
%D 2017

[Download]